Agripina

Numele Agripina reproduce latinescul Agrippina, formă derivată din Agrippa (născut cu picioarele înainte). Se consideră că latinescul Agrippa să provine din gr. αγριος (agrios) "sălbatic" şi gr. ‘ιππος (hippos) "cal".

Surse: 
Mică enciclopedie onomistică, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1975

www.behindthename.com


Agnes

Numele Agnes reproduce un vechi nume grecesc: (H)agnes (‘αγνος) şi este format pornind de la adj. hagnos, hagne, hagnon (pur, curat, cast şi, mai târziu, sfânt).

Surse: 
Mică enciclopedie onomistică, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1975

www.behindthename.com


Agata

Numele Agata reproduce gr. Agathe (Αγαθη, care înseamnă "bun"). Probabil că popularitatea numelui are legătură cu piatra preţioasă (agată) cu care mulţi cred că numele are o legătură; etimologic, nu are însă nicio conexiune.

Surse: 
Mică enciclopedie onomistică, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1975

www.behindthename.com

Agapia

Izvoarele greceşti menţionează numele personale Agape, Agapios, Agapetos, Agapema, care au legătură cu termenul gr. agape (iniţial dragoste, dar şi dragoste faţă de aproapele tău, în varianta creştină). În română a intrat ca neologism, agapă, cu sensul de "masă prietenească, petrecere".

Afrodita

Afrodita reproduce numele celei mai frumoase zeiţe din mitologia greacă, Aphrodite sau Aphrodita. Semnificaţia şi originea numelui rămân nesigure. O variantă ar fi, bazată şi pe legendă, gr. aphros (spumă).

Adelaida

Adelaida, nume nu prea răspândit la români, provine din germ. Adelheida sau Adelheidis.
Adelheida este format din adal (nobleţe) şi haida ori heid, element frecvent prezent în numele feminine germanice.

Adela

Adela este un nume de origine germanică (germ. adel - nobilime, edel - nobil). Un derivat al numelui Adela este Adelina.

Adam

Adam reproduce numele ebraic 'Adam. O explicaţie privind originea ar putea fi termenul ebraic 'adhamah (sol, pământ), dar această etimologie nu este acceptată de majoritatea specialiştilor.

Ada

Ada (cu derivatul Adina) are mai multe provenienţe posibile.
Poate fi vorba despre un hipocoristic (variantă de alint) pentru Adela, Adelaida ori Adriana.
Poate fi vorba de un împrumut în Vest, unde este un hipocoristic al numelor personale germanice formate cu elementul adal (nobil).
Poate veni dintr-un nume vechi ebraic, 'Adah. De asemenea, poate fi un hipocoristic pentru 'El'adah (Elohim a împodobit, a înfrumuseţat).

Prenume feminin modern împrumutat din onomastica apuseană, Beatrice (citit beatris) reproduce numele latinesc Beatrix, format pe baza adjectivului beatus "fericit". Se consideră că o cauză a răspândirii acestui nume o constituie şi impactul avut de personajul Beatrice Portinari din Divina Comedie a lui Dante Alighieri.

Străvechi nume de tradiţie românească, răspândit pe tot teritoriul ţării, Barbu a stat în atenţia etimologilor încă din secolul al XIX-lea. Bogdan Petriceicu Haşdeu s-a ocupat pe larg de acest nume şi propune două soluţii pentru etimologia acestui nume: fie este o creaţie românească pe baza substantivului barbă, fie este o moştenire din onomastica latină, Balbus. Cercetări ulterioare ce au încercat să găsească originea latină a acestui nume leagă Barbu de Barbara, pornindu-se de la observaţia că persoanele numite Barbu îşi sărbătoresc ziua onomastică la Sf.Barbara (ce etimologic are semnificaţia de "străin").
Baltazar este un nume vechi de origine asiro-babiloniană care prin intermediul mitologiei creştine s-a răspândit şi în Europa. În Vechiul Testament apar două personaje ale căror nume stau la baza actualului Baltazar: Belsassar, fiul lui Nabucodonosor şi profetul Daniel (denumit în Babilon Beltsassar). Cele două nume corespund numelor asiro-babiloniene Belşarusur şi Balatşarusur, în care se poate distinge numele zeului Bal; semnificaţia celor două nume este "Bal să apere pe rege" sau "Bal să apere viaţa lui". Numele au fost preluate în latină sub forma Baltazar.

Mai frecvent ca nume de familie decât ca prenume, Axinte provine din grecescul Auxentios, probabil de la verbul auxano "a se înmulţi, a se înălţa".

 

Arsenie reproduce numele grecesc Arsenios. Numele grecesc avea semnificaţia clară întrucât are la bază adjectivul arsenios, care provine din arsenikos, "bărbătesc, viril". Forme derivate ale lui Arsenie ce au circulat pe teritoriile locuite de români sunt: Arsu, Arsa, Arsin, Arsinca, Arsan, Arsene, Arsen etc.

Pronumele masculin Arhip reproduce un vechi nume personal grecesc, Archippos. Acesta din urmă este compus din verbul archein, "a începe, a stăpâni, a conduce" (archon - conducător) şi hippos, "cal".

Frecvent în onomastica romanilor, numele gentilic Antonius nu are o etimologie clară în latină. Face parte din aceeaşi familie cu Antius, Antenius, Antilius şi este probabil de origine etruscă, dar semnificaţia acestuia rămâne neclară. În evul mediu, Antonius a fost apropiat, prin etimologie populară, de substantivul gr.anthos, "floare". Vechile documente atestă în Ţara Românească formele Andonie, în anul 1374 şi Antonie în anul 1425.

Andronic reproduce numele grecesc Andronik care este compus din andros, "bărbat" şi nike, "victorie". Astăzi Andronicus este aproape ieşit din uz. Alte forme sub care apare acest nume sunt: Dronic, Andronie, Andronache, Dron, Dronea.

Acest prenume feminin, Angela, (forma de masculin, Angelo, este foarte rară) are la bază lat.Angelus, care a fost împrumutat de romani de la greci, gr.αγγελος (angelos) însemnând "mesager, trimis, sol". În literatura greacă precreştină, angelos apare în legătură cu diferitele divinităţi ale infernului, fiind considerat şi protector al morţilor. Gr. angelos traduce ebr. mal'akh, "mesager", iar în perioada creştină a căpătat sensul special de "sol, trimis al lui Dumnezeu". Lat. angelus a devenit în limba română înger.

 

Odată foarte răspândit, astăzi, deşi nu este ieşit din uz, Vlad are o mai mică folosire. Vlad este un diminutiv de la Vladislav sau Vladimir, nume compuse cu o circulaţie, de asemenea, redusă (în special în cazul lui Vladislav).

Etimologic, Vladimir se compune din slavul volod, "a stăpâni, a conduce, a domni" şi mir, "pace, lume" ori mer, "măreţ, faimos". Prin urmare, luat ca întreg, Vladimir ar putea înseamna "a conduce în pace" ori "a domni cu măreţie". Desigur, sunt posibile mai multe combinaţii ce se pot crea prin mixtura diverselor sensuri ale celor două particule ce formează  prenumele Vladimir.

 

Andrei provine din numele grecesc Ανδρεας (Andreas), care este explicat prin substantivul andreia, "bărbăţie, curaj". Numele grecesc, Andreas, intrat în limba latină cu formele Andreas/Andreea, s-a răspândit rapid în lumea creştină graţie faimei apostolului Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus.

 Ar fi util dacă ne-ai sprijini cu o donație!
Donează
prin PayPal ori
Patron


Contact
| T&C | © 2021 Scientia.ro