Circuit electricÎn cadrul seriei de lecţii de fizică, vă oferim mai jos formulele cele mai importante de la capitolul din fizică dedicat curentului continuu. Vom vorbi despre legea lui Ohm, puterea electrică, rezistenţe în serie şi paralel şi conductanţa electrică.

 

 

Notaţii pentru circuite electrice

Vom folosi următoarele notaţii pentru curentul electric:

R - rezistenţa electrică a unei bucăţi de circuit denumită rezistor;

U - diferenţa de tensiune electrică, sau căderea de tensiune electrică, între două puncte din circuit;

I - intensitatea curentului electric care circulă printr-un fir de circuit electric. Pentru capitolul de curent electric continuu, intensitatea are o valoare constantă în timp. Pentru curentul electric alternativ, intensitatea variază după o funcţie sinusoidală în timp;

P - puterea electrică este cantitatea de energie electrică care este consumată de un circuit în unitatea de timp, adică într-o secundă;

Toate aceste valori sunt legate între ele de anumite legi, care sunt exprimate matematic prin anumite formule. Haideţi să le vedem.
Legea lui Ohm

{tex}\frac{U}{I} = R{/tex}, adică pe o aceeaşi bucată de circuit, dacă se măreşte căderea de tensiune U, creşte şi intensitatea curentului electric I. Cu alte cuvinte raportul lor este constant.
Odată înţeles de unde a fost dedusă fizic, legea poate fi rescrisă sub forma {tex}I = \frac{U}{R}{/tex}.


Puterea electrică

{tex}P=UI{/tex}, adică cu cât căderea de tensiune U este mai mare, cu atât puterea electrică este mai mare. La fel, cu cât intensitatea electrică I este mai mare, cu atât puterea electrică este mai mare.

Combinând aceasta cu legea lui Ohm, putem să exprimăm puterea electrică în funcţie de tensiunea electrică şi rezistenţă sub forma:
{tex}P=\frac{U^2}{R}{/tex}, sau în funcţie de intensitatea curentului şi rezistenţa electrică sub forma {tex}P=I^2R{/tex}.


Rezistoare în paralel sau în serie

Când avem rezistenţe în paralel sau rezistoare în paralel, formula rezistenţei echivalente este dată de următoarea relaţie:

{tex}\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+...+\frac{1}{R_n}{/tex}

Când avem rezistenţe în serie, sau rezistoare în serie, formula rezistenţei echivalente este dată de următoarea relaţie:

{tex}R=R_1+R_2+...+R_n{/tex}


Conductanţa electrică

Conductanţa electrică este definită ca inversa rezistenţei electrice, adică:

{tex}G=\frac{1}{R}{/tex}

 

Write comments...
symbols left.
Ești vizitator ( Sign Up ? )
ori postează ca „vizitator”
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.