Austria. HartaÎn acest articol veţi putea citi o "radiografie" a Austriei, aşa cum este realizată de Agenţia Centrală de Informaţii (CIA - The World Factbook). Găsiţi date despre geografie, populaţie, economie, guvernare, comunicaţii, transporturi, sistemul naţional de apărare etc.

Update: 16.03.2011The World Factbook în limba română - INDEXUL ŢĂRILOR LUMII

 

AUSTRIA

 

DRAPEL

 

Austria drapel steag

 

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

 

Austria localizare pozitie geografica


HARTĂ

Austria harta

 

AUSTRIA. INTRODUCERE

GENERALITĂŢI: Rămasă în istorie precum centrul puterii în perioada de existenţă a Imperiul Austro-Ungar, Austria a fost redusă la o mică republică după înfrângerea din Primul Război Mondial. Supravieţuind anexării Germaniei naziste din 1938 şi a mai multor rânduri de ocupaţii din partea Aliaţilor în 1945, statutul Austriei a rămas neclar preţ de un deceniu, la mijlocul secolului XX. Un tratat de stat, semnat în anul 1955 avea însă să încheie ocupaţia, să recunoască independenţa statului şi să reteze din faşă orice gând unionist cu Germania. Mai mult, alături de o lege constituţională adoptată în acelaşi an, declara “perpetua neutralitate” a Austriei precum o condiţie pentru retragerea militară sovietică. Cu toate acestea, prăbuşirea blocului comunist din 1991 şi aderarea ţării la Uniunea Europeană, au alterat ideea neutralităţii. Definită ca o ţară democratică, prosperă, Austria a aderat în 1999 şi in Piaţa Economică şi Monetară a UE.


AUSTRIA. GEOGRAFIE

AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Europa centrală, în nordul Italiei şi Sloveniei

COORDONATE GEOGRAFICE: 47 20 N, 13 20 E

REPERE GEOGRAFICE:
Europa

SUPRAFAŢĂ:
:: TOTALĂ: 83,871 km2
:: LOCUL ÎN LUME: 113
:: USCAT: 82,445 km2
:: APĂ: 1,426 km2

LUNGIMEA GRANIŢELOR:
:: TOTAL: 2,562 km
:: ŢĂRILE VECINE: Republica Cehă 362 km, Germania 784 km, Ungaria 366, Italia 430 km, Liechtenstein 35 km, Slovacia 91 km, Slovenia 330 km, Elveţia 164 km

LUNGIMEA COASTEI: nu are ieşire la mare

DREPTURILE ASUPRA MĂRII: niciunul (nu are ieşire la mare)
:: MAREA TERITORIALĂ: -
:: ZONA CONTIGUĂ: -
:: ZONA ECONOMICĂ EXCLUSIVĂ: -
:: PLATFORMA CONTINENTALĂ: -

CLIMAT: temperat; continental; ierni reci cu frecvente averse de ploaie, puţină zăpadă, lapoviţă în zonele de câmpie şi zăpadă în munţi; veri moderate cu ploi răzleţe

TERENUL: în vest şi în sud predomină munţii (Alpii); de-a lungul marginilor de est şi nord este în mare parte plat sau uşor înclinat.

ÎNĂLŢIMI:
:: CEL MAI JOS PUNCT: Neusiedler See 115 m
:: CEL MAI ÎNALT PUNCT: Grossglockner 3,798 m

RESURSE NATURALE: petrol, cărbune, lignit, lemn, minereu de fier, cupru, zinc, antimoniu, magneziu, tungsten, grafit, sare, hidroenergie

FOLOSIREA USCATULUI:
:: ARABIL: 16.59%
:: CULTURI PERMANENTE: 0.85%
:: ALTE FOLOSIRI: 82.56% (2005)

SUPRAFAŢA IRIGATĂ: 40 km2 (2003)

RESURSELE DE APĂ: 84 km3 (2005)

CANTITATEA DE APĂ EXTRASĂ:
:: TOTAL: 3.67 km3 / an (35%/64%/1%)
:: PE CAP DE LOCUITOR:  448 m3 / an (1999)

HAZARDURI NATURALE: alunecări de teren, avalanşe, cutremure

MEDIU - PROBLEME CURENTE: unele degradări forestiere cauzate de poluarea aerului şi solului; poluarea solului cauzată de folosirea produselor chimice din agricultură; poluarea aerului ca rezultat al emisiilor de cărbune şi petrol ale centralelor electrice cât şi ale instalaţiilor industriale şi de la camioanele ce tranzitează Austria în drumul lor spre nordul şi estul Europei.

MEDIU - ACORDURI INTERNAŢIONALE: Austria este parte a următoarelor acorduri: Acordul cu privire la poluarea aerului; Acordul cu privire la poluarea aerului - Poluarea Atmosferică cu oxidanţi, Acordul cu privire la poluarea aerului - Poluare organică, Poluarea aerului - Sulf 85, Poluarea aerului - Sulf 94, Poluarea aerului – Compuşi Organici Volatili, Tratatul Antarctic, Acordul cu privire la biodiversitate, Acordul cu privire la schimbări climatice, Protocolul de la Kyoto, Acordul cu privire la deşertificare, Acordul cu privire la speciile pe cale de dispariţie, Acordul cu privire la schimbările de mediu, Acordul cu privire la depunerea deşeurilor primejdioase, Acordul cu privire la depunerile reziduale marine, Acordul cu privire la conservarea ecosistemului marin, Acordul cu privire la legea mărilor, Acordul cu privire la protecţia stratului de ozon, Acordul cu privire la poluarea navală, Esenţă de lemn tropical 83, Esenţă de lemn tropical 94, Acordul cu privire la zonele umede, Acordul cu privire la vânătoarea de balene.
Semnat, dar fără să fie ratificat acordul: niciunul din cele de mai sus

Geografie – Notă: Austria este o ţară fără ieşire la mare; cu o locaţie strategică la intersecţia drumurilor Europei centrale cu multe văi şi pasaje uşor de traversat ale munţilor Alpi; fluviul Dunărea este cea mai importantă apă curgătoare; populaţia este concentrată în mare parte în câmpiile din est datorită unor condiţii mai prielnice faţă de zonele cu pante abrupte, soluri sărace şi temperaturi scăzute din restul teritoriului.


AUSTRIA. POPULAŢIA

POPULAŢIA: 8,217,280 (conform unei estimări pentru iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 92

STRUCTURA PE VÂRSTE:
:: 0-14 ANI: 14% (590,855 băieţi / 563,300 fete)
:: 15-64 ANI: 67.7% (2,793,725 bărbaţi / femei 2,769,840)
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 18.2% (627,456 bărbaţi / femei 872,104) (estimare 2011)

VÂRSTA MEDIE:
:: TOTAL: 43 ani
:: BĂRBAŢI: 41.9 ani
:: FEMEI: 44 ani (estimare 2011)

RATA DE CREŞTERE DEMOGRAFICĂ:
0.034% (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 191

RATA NATALITĂŢII: 8.67 naşteri / 1,000 locuitori (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 216

RATA MORTALITĂŢII: 10.14 morţi / 1,000 locuitori (estimare pentru iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 54

RATA EMIGRAŢIEI: 1.81 emigranţi / 1,000 locuitori (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 42

URBANIZARE:
:: POPULAŢIA URBANĂ: 68% din totalul populaţiei (2010)
:: RATA URBANIZĂRII: 0.6% rată anuală de creştere (estimare pe ciclul 2010 – 2015)

ORAŞE MARI - POPULAŢIA:
:: VIENA (capitala): 1,693 milioane locuitori (2009)

RAPORTUL DINTRE SEXE:
:: LA NAŞTERE: 1.051 băieţi / fete
:: SUB 15 ANI: 1.05 bărbaţi / femei
:: 15-64 ANI: 1.01 bărbaţi / femei
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 0.71 bărbaţi / femei
:: TOTAL POPULAŢIE: 0.95 bărbaţi / femei (estimare 2011)

RATA MORTALITĂŢII INFANTILE:

:: POPULAŢIA TOTALĂ: 4.32 morţi /1,000 nou născuţi
:: LOCUL ÎN LUME: 195
:: BĂRBAŢI: 5.23 morţi /1,000 nou născuţi
:: FEMEI: 3.35 morţi /1,000 nou născuţi (estimare 2011)

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 79.78 ani
:: LOCUL ÎN LUME: 32
:: BĂRBAŢI: 76.87 ani
:: FEMEI: 82.84 ani (estimare 2011)

RATA FERTILITĂŢII:
1.4 copii născuţi / femeie (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 200

HIV / SIDA - RATA DE RĂSPÂNDIRE ÎN RÂNDUL ADULŢILOR: 0.3% (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 79

PERSOANE CU HIV / SIDA: 15,000 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 85

DECESE CAUZATE DE HIV: mai puţin de 100 de cazuri (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 152

NAŢIONALITATE: austriac(ă) / austrieci

GRUPURI ETNICE: austrieci 91.1%, foşti iugoslavi 4% (incluzând aici: croaţi, sloveni, sârbi şi bosniaci), turci 1.6%, germani 0.9%, alţii sau nespecificată 2.4% (conform recensământului din 2001)

RELIGIE: romano-catolici 73.6%, protestanţi 4.7%, musulmani 4.2%, alţii 3.5%, nespecificată 2%, atei 12% (conform recensământului din 2001)

LIMBĂ: germana (oficială la nivelul întregii naţiunii) 88.6%, turca 2.3%, sârba 2.2%, croata (oficială în Burgenland) 1.6%, altele (incluzând aici: slovena – oficială în Carinthia, şi maghiara – oficială de asemenea în Burgenland) 5.3% (conform recensământului din 2001)

ALFABETIZARE:
:: DEFINIRE: populaţia de peste 15 ani poate să scrie şi să citească
:: TOTAL: 98%
:: BĂRBAŢI: -
:: FEMEI: -

NUMĂR ANI ŞCOLARIZARE:
:: TOTAL: 15 ani
:: BĂRBAŢI: 15 ani
:: FEMEI: 15 ani (2008)

CHELTUIELI CU EDUCAŢIA: 5.4% din PIB (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 47


AUSTRIA. GUVERNAREA

NUMELE ŢĂRII:
:: FORMA CONVENŢIONALĂ LUNGĂ: Republica Austria
:: FORMA CONVENŢIONALĂ SCURTĂ: Austria
:: FORMA LOCALĂ LUNGĂ: Republik Oesterreich
:: FORMA LOCALĂ SCURTĂ: Oesterreich

FORMA DE GUVERNĂMÂNT:
republică federală

CAPITALA:
:: NUME: Viena
:: COORDONATE GEOGRAFICE: 48 12 N, 16 22 E
:: TIMPUL UTC: UTC+1 (cu o oră în urma României)

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE: 9 landuri (Bundeslaender, singular - Bundesland); Burgenland, Kaernten (Carinthia), Niederoesterreich, Oberoesterreich, Salzburg, Steiermark (Styria), Tirol (Tyrol), Vorarlberg, Viena

INDEPENDENŢĂ: 12 noiembrie 1918 (proclamarea republicii); date de asemenea notabile: 976 (a fost stabilit Margravatul Austriei); 17 septembrie 1156 (a fost fondat Ducatul austriac); 11 august 1804 (proclamarea Imperiului austriac)

ZIUA NAŢIONALĂ: 26 octombrie (1955); notă – comemorează trecerea la statutul de neutralitate a Austriei

CONSTITUŢIA: 1920; revizuită în 1929; reinstaurată la 1 mai 1945; notă – în perioada 1 mai 1934 - 1 mai 1945 a fost instaurată o constituţie corporativă fascistă

SISTEMUL JURIDIC:
sistem de legi civile având origini din sistemul de legi romane; există un control judecătoresc asupra actului legislativ prin prezenţa unei Curţi Constituţionale; de asemenea există o separaţie între Curtea Supremă Administrativă şi cea Civilă/Penală; acceptă ca obligatorie jurisdicţia Curţii Internaţionale de Justiţie.

SISTEMUL DE VOT:
16 ani împliniţi, vot universal; notă – vârsta minimă a fost redusă de la 18 la 16 ani în anul 2007

PUTEREA EXECUTIVĂ:
:: ŞEFUL STATULUI: Preşedinte Heinz FISCHER (SPOe) (din 8 iulie 2004)
:: ŞEFUL GUVERNULUI: Cancelarul Werner FAYMANN (SPOe) (din 2 decembrie 2008); Vice-Cancelar Josef PROELL (OeVP) (din 2 decembrie 2008)
:: CABINETUL: Consiliu de Miniştrii ales de către Preşedinte la sfatul Cancelarului
:: ALEGERI: Preşedintele este ales pentru un mandat de 6 ani (cu posibilitate de prelungire pentru încă un mandat) prin vot popular şi jurământ formal la învestire în faţa Adunării Federale sau “Bundesversammlung”; ultimele alegeri prezidenţiale consumate: 25 aprilie 2010 (următoarele alegeri programate: 25 aprilie 2016); cancelarul este ales în mod formal de către preşedinte, dar în mare parte trebuie să întrunească condiţia de a veni din rândul coaliţiei/partidului de la guvernare ce deţine majoritatea; vice-cancelarul este ales de către Preşedinte la sfatul cancelarului.  
:: REZULTATUL ALEGERILOR: Heinz FISCHER reales preşedinte cu 79.3% din totalul voturilor
Notă: actualul guvern este unul de coaliţie - SPOe şi OeVP (acronimele sunt în limba oficială)

PUTEREA LEGISLATIVĂ: bicamerală, Adunarea Federală sau “Bundesversammlung” este alcătuită din Consiliul Federal sau Bundesrat (62 de locuri; delegaţi numiţi de parlamentele landurilor în funcţie de populaţie, astfel, un land putând sa aibă între 3 şi 9 locuri în funcţie de numărul de locuitori; durata mandatului este de 5 sau 6 ani) şi Consiliul Naţional sau Nationalrat (183 locuri; membrii acestei camere sunt aleşi prin vot popular – sistem de reprezentare proporţională, în sistem de liste de partide deschise; pentru a servi un mandat de 5 ani)
:: ALEGERI: Consiliul Naţional – ultimele alegeri au avut loc pe 28 septembrie 2008 (următoarele programate: septembrie 2013)
:: REZULTATELE ALEGERILOR: Consiliul Naţional – procente de voturi pe partide - SPOe 29.3%, OeVP 26%, FPOe 17.5%, BZOe 10.7%, Verzii 10.4%, altele 6.1%; locuri pe partide - SPOe 57, OeVP 51, FPOe 34, BZOe 21, Verzii 20; notă – locuri pe partide de după anul 2010 - SPOe 57, OeVP 51, FPOe 39, BZOe 16, Verzii 20
N.B. acronimele au fost păstrate în limba oficială

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ:
Curtea Juridică Supremă sau Oberster Gerichtshof; Curtea Administrativă sau Verwaltungsgerichtshof; Curtea Constituţională sau Verfassungsgerichtshof

PARTIDE POLITICE ŞI LIDERI: Alianţa pentru Viitorul Austriei sau BZOe [Josef BUCHER]; Partidul Popular Austriac sau OeVP [Josef PROELL]; Partidul Libertăţii Austriac sau FPOe [Heinz Christian STRACHE]; Partidul Social Democrat Austriac sau SPOe [Werner FAYMANN];Verzii [Eva GLAWISCHNIG]
N.B. numele partidelor au fost adaptate în limba română pe când acronimele au rămas în limba oficială

GRUPURI DE PRESIUNE POLITICĂ ŞI LIDERI: Federaţia Unională a Comerţului Austriac sau OeGB (independent, însă cu tendinţe social - democrate); Camera Federală Economică; Camera Muncii sau AK (Social Democrată - îndreptându-se spre o grupare de tipul think tank); Asociaţia Industriaşilor Austrieci sau IV; Biserica Romano-Catolică.
altele: trei ligi compacte sub atenta îndrumare a Partidului Popular Austriac sau OeVP, în ramuri precum: businessul, sectorul muncii, fermieri şi alte organizaţii non-guvernamentale ce activează în domeniile mediului şi ale drepturilor omului

PARTICIPAREA LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: ADB (membru non-regional), AfDB (membru nonregional), Grupul Australia, BIS, BSEC (observator), CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, G-9, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, NEA, NSG, OAS (observator), OECD, OIF (observator), OPCW, OSCE, Clubul Paris, PCA, PFP, Convenţia Schengen, SECI (observator), UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
N.B. acronimele organizaţiilor sunt în limba de circulaţie universală

DESCRIERE DRAPEL: trei rânduri de benzi orizontale având culorile: roşu (sus), alb (la mijloc), roşu (jos); configuraţia acestui steag este printre cele mai vechi – dacă nu cel mai vechi din lume; legendele spun că, în 1191, după o luptă crâncenă în cea de-a Treia Cruciadă, tunica Ducelui Leopold al V-lea a devenit o combinaţie de alb cu sânge împrăştiat; după scoaterea centurii sau a eşarfei sale, o fâşie de alb a fost dezvăluită, iar mixtul de roşu-alb-roşu a fost imediat adoptat

IMNUL NAŢIONAL:
:: NUME: Imnul Naţional sau "Bundeshymne"
:: VERSURI ŞI MUZICA: Paula von PRERADOVIC/Wolfgang Amadeus MOZART sau Johann HOLZER (dispută)
Notă: adoptat în 1947; imnul mai este cunoscut şi ca “Pământ al munţilor, pământ de peste râuri” sau "Land der Berge, Land am Strome"; Austria a adoptat un nou imn după Cel de-al Doilea Război Mondial pentru a înlocui fostul imn imperial, compus de Franz Josef HAYDN, dar care era asociat în conştiinţa austriecilor cu regimul nazist, după ce acesta fusese impus de către Germania din 1922.


AUSTRIA. ECONOMIA

ECONOMIA. GENERALITĂŢI: Austria, dispunând de o economie de piaţă foarte dezvoltată şi cu un standard de viaţă ridicat, este deseori apreciată ca fiind foarte apropiată de economiile mai marilor puteri economice din UE, cu precădere de cea a Germaniei. Economia sa are ca puncte de referinţă o mare ramură de servicii, un sector industrial bine pus la punct şi un mic dar foarte dezvoltat sector agricol. Ca o consecinţă a mai multor ani de creşteri de cereri externe pentru exporturile austriece şi urmare a unui record de creştere a ocupării forţei de muncă, criza economică internaţională din 2008 a condus la o acută, dar scurtă recesiune. PIB-ul austriac s-a micşorat cu 3,9 puncte procentuale în 2009, dar a revenit pe o pantă ascendentă în 2010, când a crescut cu 2%. Rata şomajului nu a pus la fel de multe probleme în Austria aşa cum s-a întâmplat în cazul altor ţări europene, asta datorită măsurii guvernului de a reduce schema orelor de lucru astfel încât să permită companiilor să nu purceadă la disponibilizări în masă. Măsuri de stabilizare a pieţei interne, cheltuieli de stimulente cât şi o reformă a taxelor pe venituri au dus deficitul bugetar la 3.5% din PIB în 2009 şi la 4.7% în 2010, de la 1.3 procente cât însuma în 2008. Criza internaţională a creat reale dificultăţi şi pentru cea mai mare bancă austriacă, ale cărei operaţiuni în centrul, estul şi sud-estul Europei au avut de raportat mari pierderi. Guvernul a oferit imediat ajutor – incluzând printre altele şi cazul de forţă majoră şi anume naţionalizarea – pentru a preveni astfel insolvenţa şi o eventuală paralizare a sistemului bancar. Într-un astfel de context, pe termen mediu, mai toate băncile austriece se vor vedea nevoite să caute soluţii pentru capital nou. Chiar şi în perspectiva diminuării recesiunii economice, Austria tot va fi nevoită să continue procesul de restructurare, să pună un mai mare accent pe sectoarele bazate pe cunoaşterea economiei şi să încurajeze o mai mare flexibilitate a muncii şi a participării forţei de muncă în scopul manipulării ratei şomajului, a procesului de îmbătrânire a populaţiei şi a ratei scăzute a fertilităţii.

PIB (RAPORTAT LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE):
332 miliarde dolari (estimare 2010)
326 miliarde dolari (estimare 2009)
339.3 miliarde dolari (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 36
Notă: toate datele sunt în dolari americani cu o rată de schimb raportată la 2010

PIB (RAPORTAT LA RATA OFICIALĂ DE SCHIMB):
366 miliarde dolari (estimare 2010)

PIB - RATA REALĂ DE CREŞTERE: 2% (estimare 2010)
-3.9% (estimare 2009)
2.2% (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 149

PIB PE CAP DE LOCUITOR: 40,300 dolari (estimare 2010)
39,800 dolari (estimare 2009)
41,300 dolari (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 20

PIB - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE:

:: AGRICULTURĂ: 1.5%
:: INDUSTRIE: 29.4%
:: SERVICII: 69.1% (estimare 2010)

FORŢA DE MUNCĂ (NOMINAL): 3.7 milioane (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 93

FORŢA DE MUNCĂ PE SECTOARE ECONOMICE:
:: AGRICULTURĂ: 5.5%
:: INDUSTRIE: 27.5%
:: SERVICII: 67% (estimare 2009)

RATA ŞOMAJULUI: 4.5% (estimare 2010)
4.8% (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 41

POPULAŢIA SUB LIMITA SĂRĂCIEI:
6% (2008)

VENITUL SAU CONSUMUL PE GOSPODĂRIE ÎN FUNCŢIE DE COTA PROCENTUALĂ:

:: CEL MAI MIC 10%: 4%
:: CE MAI MARE 10%: 22% (2007)

DISTRIBUŢIA VENITULUI FAMILIAL - INDEXUL GINI:
26 (2007)
31 (1995)
:: LOCUL ÎN LUME: 128

BUGETUL:
:: ÎNCASĂRI: 172,1 miliarde $
:: CHELTUIELI: 189,4 miliarde $ (estimare 2010)

DATORIA PUBLICĂ: 70.4% din PIB (estimare 2010)
67.5% din PIB (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 25

RATA INFLAŢIEI: 1.9% (estimare 2010)
0.5% (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 49

RATA MEDIE A DOBÂNZILOR BĂNCILOR COMERCIALE: 4.82% (estimare 30 noiembrie 2009)
5.03% (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 146

MASA MONETARĂ ÎN SENS RESTRÂNS - M1: 173.4 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2010)
175.6 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 18

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG - M3:
402.8 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2010)
402.2 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 23

VALOAREA CREDITELOR INTERNE: 659.2 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
606.2 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 20

VALOAREA DE PIAŢĂ A ACŢIUNILOR TRANZACŢIONATE PUBLIC PE BURSĂ: 118 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2010)
107.2 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
72.3 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 37

AGRICULTURA - PRODUSE: cereale, cartofi, vin, fructe, produse lactate, bovine, porci, păsări de curte, cherestea

INDUSTRIE: construcţii, utilaje, autovehicule şi piese de schimb, produse alimentare, metale, produse chimice, prelucrarea lemnului şi cherestea, a hârtiei şi cartonului, echipament de comunicaţie, turism

RATA DE CREŞTERE A PRODUCŢIEI INDUSTRIALE: 7% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME:42

ELECTRICITATEA - PRODUCŢIE:
68.85 miliarde KWh (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 40

ELECTRICITATEA - CONSUM: 65.67 miliarde KWh (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 39

ELECTRICITATEA - EXPORTURI: 18,76 miliarde kWh (estimare 2009)

ELECTRICITATEA - IMPORTURI: 19,54 miliarde kWh (estimare 2009)

PETROL - PRODUCŢIE: 21,880 barili / zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 73

PETROL - CONSUM: 247,700 barili / zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 50

PETROL - EXPORTURI: 50,410 barili / zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 77

PETROL - IMPORTURI:
273,000 barili / zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 37

PETROL - REZERVE DOVEDITE:
89 milioane barili (estimare 1 ianuarie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 72

GAZE NATURALE - PRODUCŢIE:
1.58 miliarde m3 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 60

GAZE NATURALE - CONSUM: 8.13 miliarde m3 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 52

GAZE NATURALE - EXPORTURI: 3.961 miliarde m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 30

GAZE NATURALE - IMPORTURI: 9.46 miliarde m3 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 23

BALANŢA CONTURILOR CURENTE: 9.9 miliarde dolari (estimare 2010)
11.1 miliarde dolari (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 23

EXPORTURI: 157.4 miliarde dolari (estimare 2010)
130.3 miliarde dolari (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME:  29

EXPORTURI - BUNURI: maşini şi echipamente, autovehicule şi piese de schimb, hârtie şi carton; produse metalice, chimice, fier şi oţel, textile, produse alimentare

EXPORTURI - STATE PARTENERE: Germania 30.96%, Italia 8.17%, Elveţia 4.99%, SUA 3.99% (2009)

IMPORTURI: 156 miliarde euro (estimare 2010)
135.6 miliarde euro (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 29

IMPORTURI - BUNURI: maşini şi echipamente, autovehicule, produse chimice, produse metalice, petrol şi produse petroliere; produse alimentare

IMPORTURI - STATE PARTENERE: Germania 45.07%, Elveţia 6.76%, Italia 6.66%, Olanda 4.03%

REZERVELE VALUTARE ŞI REZERVA DE AUR: - (31 decembrie 2010)
18.05 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)

DATORIA EXTERNĂ: 755 miliarde dolari (30 iunie 2010)
864.2 miliarde dolari (31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME:17

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE- PESTE HOTARE: 154.1 miliarde dolari (estimare 30 septembrie 2010)
146.3 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 22

CURSUL VALUTAR: euro (EUR) pe un dolar american: 0.7715 (2010), 0.7179 (2009), 0.6827 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006)


AUSTRIA. TELECOMUNICAŢII

POSTURI TELEFONICE FIXE ÎN UZ: 3.253 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 46

ABONAŢI LA SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ: 11.773 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 59

SERVICIILE DE TELEFONIE:
:: GENERALITĂŢI: foarte dezvoltate şi eficiente
:: INTERN: numărul abonaţilor de telefonie fixă s-au redus la mijlocul anilor ’90 când telefoanele mobile şi-au făcut apariţia, trend ce făcea ca până la sfârşitul decadei telefonia fixă să fie eclipsată de cea mobilă; un dezvoltat sistem de cablu prin fibră optică; toate aplicaţiile telefonice şi serviciile de internet sunt disponibile la nivelul întregii ţări.
:: INTERNAŢIONAL: prefix – 43; staţii satelit: 15; plus existenţa a 600 VSAT (terminale cu deschidere mică)

MASS-MEDIA - AUDIOVIZUALUL: ORF, compania de televiziune publică austriacă, deţinea până în anii ’90 toată piaţa şi asta se datora faptului că nu era nicio alternativă, însă după această perioadă, posturile comerciale de radio şi televiziune au luat naştere şi astfel monopolul s-a redus; pachete de cablu şi satelit sunt disponibile, incluzând posturi de televiziune germane (2008)

CODUL INTERNET DE ŢARĂ: .at

NUMĂRUL DE COMPUTERE CONECTATE LA INTERNET: 3.266 milioane (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 29

NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE INTERNET:
6.143 milioane (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 43


AUSTRIA. TRANSPORTURI


AEROPORTURI: 55 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 84

AEROPORTURI - CU PISTE PAVATE:
:: TOTAL: 25
:: PESTE 3.047 M: 1
:: 2.438 - 3.047 M: 5
:: 1.524-2.437 M: 1
:: 914 – 1.524 M: 4
:: SUB 914 M: 14 (2010)

AEROPORTURI - CU PISTE NEPAVATE:

:: TOTAL: 30
:: 1.524 – 2.437: 1
:: 914 - 1.523 M: 3
:: SUB 914 M: 26 (2010)

HELIPORTURI: 1 (2010)

CONDUCTE DE GAZ ŞI PETROL: 2.721 km conducte gaz; 663 km conducte petrol; 157 km Conducte produse rafinate (2009)

CĂI FERATE:
:: TOTAL: 6.399 km
:: LOCUL ÎN LUME: 29
:: ECARTAMENT MARE: 5.927 km 1.435-m ecartament (3.853 km electrificaţi)
:: ECARTAMENT STANDARD: 384 km 1.000-m ecartament (15 km electrificaţi); 88 km 0.760-m ecartament (10 km electrificaţi); (2008)

ŞOSELE:
::TOTAL:: 107.262 km
LOCUL ÎN LUME: 39
:: ASFALTATE: 107.262 km (incluzând 1.696 km de drum expres) (2006)
:: NEASFALTATE: -

CĂI NAVIGABILE: 358 km (2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 91

MARINA COMERCIALĂ:
:: TOTAL: 2
:: LOCUL ÎN LUME: 141
:: DUPĂ TIP: cargo 2
:: ÎNREGISTRATE ÎN ALTE ŢĂRI: 4 (Cipru 1, Malta 1, Saint Vincent şi Grenadine 2)

PORTURI: 4 – Enns, Krems, Linz, Viena


AUSTRIA. SISTEMUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ

CATEGORII DE FORŢE: Forţe de uscat, Forţe aeriene

SERVICIUL MILITAR - VÂRSTĂ ŞI OBLIGATIVITATE: vârsta obligatorie pentru serviciul militar: 18 - 35 ani; în ceea ce priveşte serviciul militar voluntar - vârsta minimă este de 16 ani atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei; durata serviciului obligatoriu: 6 luni, plus 8 ani de rezervă; militarii în termen nu pot satisface stagiul decât pe teritoriul austriac

PERSONALUL DISPONIBIL PENTRU SERVICIUL MILITAR:

:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 1,941,110
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 1,910,434 (estimare 2010)

PERSONALUL APT PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 1,579,862
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 1,554,130 (estimare 2010)

PERSONALUL CARE ATINGE ANUAL VÂRSTA CORESPUNZĂTOARE SERVICIULUI MILITAR:
:: BĂRBAŢI: 48,108
:: FEMEI: 45,752 (estimare 2010)

CHELTUIELI CU SISTEMUL DE APĂRARE (PROCENT DIN PIB):
0.8% din PIB (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 150


AUSTRIA. PROBLEME TRANSNAŢIONALE

DISPUTE – INTERNAŢIONALE: niciuna

DROGURI ILEGALE: punct de transbordare pentru heroina provenită din Asia de sud-vest şi cocaina din America de sud, cu destinaţia Europei de vest; o creştere a consumului de droguri sintetice produse în Europa

 

Pt a posta comentarii: creați un cont pe site, folosiți contul de FB, Twitter sau Google ori postați ca vizitator (fără nicio formalitate de înregistrare). Pt vizitatori comentariile sunt moderate (nu se publică automat).

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune-ne care-i părerea ta...
caractere rămase.
Loghează-te ( Fă-ți un cont! )
ori scrie un comentariu ca „vizitator”

 


Sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()


Contact
| T&C | © 2020 Scientia.ro