Bolivia. HartaÎn acest articol veţi putea citi o "radiografie" a Boliviei, aşa cum este realizată de Agenţia Centrală de Informaţii (CIA - The World Factbook). Găsiţi date despre geografie, populaţie, economie, guvernare, comunicaţii, transporturi, sistemul naţional de apărare etc.

Update: 22.03.2011The World Factbook în limba română - INDEXUL ŢĂRILOR LUMII

 

BOLIVIA

DRAPEL

Bolivia drapel steag

 

LOCALIZARE GEOGRAFICĂ

Bolivia pozitie localizare geografica

 

HARTĂ


Bolivia harta


BOLIVIA. INTRODUCERE


GENERALITĂŢI: Bolivia, denumită după luptătorul pentru libertate Simon Bolivar, a ieşit de sub guvernarea spaniolă în 1825; istoria sa recentă a constat într-o serie de aproape 200 de lovituri şi contralovituri de stat. Guvernarea democratică şi civilă a fost stabilită în 1982 dar liderii au avut de înfruntat probleme dificile privind sărăcia pronunţată, tulburări sociale şi producţia de droguri ilegale. În decembrie 2005, bolivienii l-au ales ca preşedinte pe Evo Morales, liderul Mişcării Spre Socialism (Movement Toward Socialism). Acesta a primit cel mai mare număr de voturi, comparativ cu ceilalţi lideri civili care au guvernat după 1982, după ce a promis să schimbe clasa politică tradiţională şi să dea putere populaţiei sărace, compuse în majoritate din indigeni. Cu toate acestea, de la preluarea mandatului, strategiile sale controversate au exacerbat tensiunile rasiale şi economice între populaţiile amerindiene din vest şi comunităţile non-indigene din zonele joase din est. În decembrie 2009, preşedintele Morales a câştigat cu uşurinţă realegerea şi partidul său a preluat controlul asupra ramurii legislative a guvernului, care îi va permite să continue procesul de schimbare.

BOLIVIA. GEOGRAFIE

AŞEZARE GEOGRAFICĂ:
Centrul Americii de Sud, la Sud-Vest de Brazilia.

COORDONATE GEOGRAFICE:
17 00 S, 65 00 W

REPERE GEOGRAFICE:
America de Sud

SUPRAFAŢĂ:
:: TOTALĂ: 1,098,581 km²
:: LOCUL ÎN LUME: 28
:: USCAT: 1,083,301 km²
:: APĂ: 15,280 km²

LUNGIMEA GRANIŢELOR:
:: TOTAL: 6,940 km
:: ŢĂRILE VECINE: Argentina 832 km, Brazilia 3,423 km, Chile 860 km, Paraguay 750 km, Peru 1,075 km

LUNGIMEA COASTEI: 0 km (nu are ieşire la mare)

DREPTURILE ASUPRA MĂRII: nu are

CLIMAT:
Variază în funcţie de altitudine, de la tropicală către rece şi semiaridă

TERENUL:

Terenul accidentat al Munţilor Anzi cu un platou înalt (Altiplano), dealuri şi câmpii din zona bazinului amazonian.

ÎNĂLŢIMI:
:: CEL MAI JOS PUNCT: Rio Paraguay 90 m
:: CEL MAI ÎNALT PUNCT: Nevado Sajama 6,542 m

RESURSE NATURALE:
Cositor, gaze naturale, petrol, zinc, wolfram, antimoniu, argint, fier, plumb, aur, cherestea, energie hidroelectrică.

FOLOSIREA USCATULUI:
:: ARABIL: 2,78%
:: CULTURI PERMANENTE: 0,19%
:: ALTE FOLOSIRI: 97,03% (2005)

SUPRAFAŢA IRIGATĂ:
1,320 km² (2003)

RESURSELE DE APĂ:
622,5 km3

CANTITATEA DE APĂ EXTRASĂ:
:: TOTAL: 1,44 km3/an (13%/7%/81%)
:: PE CAP DE LOCUITOR: 157 m3/an (2000)

HAZARDURI NATURALE:
Inundaţii în Nord-Est (Martie-Aprilie)
Vulcanism: în Bolivia au loc activităţi vulcanice în Munţii Anzi la graniţa cu Chile; vulcanii activi din regiune sunt Irruputuncu (înalt de 5,163 m), care a erupt ultima dată în 1995, şi Olca-Paruma

MEDIU - PROBLEME CURENTE:
Defrişarea se datorează agriculturii şi cererii internaţionale de cherestea tropicală; eroziunea solului din cauza păşunatului excesiv şi metodelor ineficiente de cultivare (inclusiv defrişare prin incendiere); deşertificare; pierderea biodiversităţii; poluarea industrială a surselor de apă potabilă.

MEDIU - ACORDURI INTERNAŢIONALE:
Membră în: Biodiversitate, Schimbare Climatică, Schimbare Climatică-Protocolul Kyoto, Deşertificare, Specii pe cale de dispariţie, Deşeuri periculoase, Legea Mării, Deversări marine, Protejarea stratului de ozon, Poluare navală, Cherestea tropicală 83, Cherestea tropicală 94, Zone umede
Semnat dar neratificat: Modificarea mediului, Conservarea vieţii marine

Notă geografică: fără ieşire la mare; deţine controlul asupra lacului Titicaca, navigabil şi situat la cea mai mare altitudine dintre toate celelalte (3,805 m) alături de Peru.


BOLIVIA. POPULAŢIA

POPULAŢIA: 10,118,683 (estimare iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 83

STRUCTURA PE VÂRSTE:
:: 0-14 ANI: 34.6% (bărbaţi 1,785,453/femei 1,719,173)
:: 15-64 ANI: 60% (bărbaţi 3,014,419/femei 3,129,942)
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 4.5% (bărbaţi 207,792/femei 261,904) (estimare 2011)

VÂRSTA MEDIE:
:: TOTAL: 22,5 ani
:: BĂRBAŢI: 21,8 ani
:: FEMEI: 23,2 ani (estimare 2011)

RATA DE CREŞTERE A POPULAŢIEI: 1,694% (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 67

RATA NATALITĂŢII: 24.71 nou-născuţi/1,000 locuitori (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 63

RATA MORTALITĂŢII: 6,85 decese/1,000 locuitori (estimare iulie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 143

RATA EMIGRAŢIEI: -0,92 emigranţi/1,000 locuitori (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 150

URBANIZARE:
:: POPULAŢIA URBANĂ: 67% din totalul populaţiei (2010)
:: RATA URBANIZĂRII: 2,2% ritmul anual de creştere (2010-2015 estimativ)

RAPORTUL DINTRE SEXE:
:: LA NAŞTERE: 1,05 băieţi/fete
:: SUB 15 ANI: 1,04 băieţi/fete
:: 15-64 ANI: 0,96 băieţi/fete
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 0,79 băieţi/fete
:: TOTAL POPULAŢIE: 0,98 băieţi/fete (estimare 2011)

RATA MORTALITĂŢII INFANTILE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 42,16 decese/1,000 nou-născuţi vii
:: LOCUL ÎN LUME: 60
:: BĂRBAŢI: 45.95 decese/1,000 nou-născuţi vii
:: FEMEI: 38.18 decese/1,000 nou-născuţi vii (estimare 2011)

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 67,57 ani
:: LOCUL ÎN LUME: 157
:: BĂRBAŢI: 64,84 ani
:: FEMEI: 70,42 ani (estimare 2011)

RATA FERTILITĂŢII: 3 copii născuţi/femeie (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 65

HIV / SIDA - RATA DE RĂSPÂNDIRE ÎN RÂNDUL ADULŢILOR: 0,2% (2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 106

PERSOANE CU HIV / SIDA: 12,000 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 92

DECESE CAUZATE DE HIV: sub 1000 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 69

BOLI INFECŢIOASE MAJORE:
:: grad de risc: mare
:: transmise prin intermediul hranei şi apei: diaree bacteriană, hepatita A şi febra tifoidă
:: transmise prin vectori: febră dengue, malarie, febră galbenă
:: transmise prin contactul cu apa: leptospiroza (2009)

NAŢIONALITATE: Boliviană
Substantiv: bolivian(eni)

GRUPURI ETNICE:
Quechua 30%, mestizo (amestec între caucazieni şi urmaşi ai amerindienilor) 30%, Ayamara 25%, caucazieni 15%

RELIGIE:
Romano-catolici 95%, Protestanţi (metodişti) 5%

LIMBĂ:

Spaniolă 60,7% (limbă oficială), quechua 21,2% (limbă oficială), Ayamara 14,6% (limbă oficială), limbi străine 2,4%, altele 1,2% (recensământ 2001)

ALFABETIZARE:
:: DEFINIRE: cu vârsta de 15 ani şi peste, capabili să citească şi să scrie
:: TOTAL: 86,7%
:: BĂRBAŢI: 93,1%
:: FEMEI: 80,7% (recensământ 2001)

NUMĂR ANI ŞCOLARIZARE:
:: TOTAL: 14 ani
:: BĂRBAŢI: 14 ani
:: FEMEI: 14 ani (2007)

CHELTUIELI CU EDUCAŢIA: 6,3 din PIB (2006)
:: LOCUL ÎN LUME: 31


BOLIVIA. GUVERNAREA

NUMELE ŢĂRII:

:: FORMA CONVENŢIONALĂ LUNGĂ: stat multinaţional Bolivia
:: FORMA CONVENŢIONALĂ SCURTĂ: Bolivia
:: FORMA LOCALĂ LUNGĂ: Estado Plurinacional de Bolivia
:: FORMA LOCALĂ SCURTĂ: Bolivia

FORMA DE GUVERNĂMÂNT:
Republică; notă - noua constituţie defineşte Bolivia ca fiind un "stat social unitar"

CAPITALA:
:: NUME: La Paz (capitala administrativă)
:: COORDONATE GEOGRAFICE: 16 30 S, 68 09 W
:: TIMPUL UTC: UTC-4

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE:
9 departamente (departamentos, singular - departamento); Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz, Tarija

INDEPENDENŢĂ:
6 August 1825 (de sub stăpânire spaniolă)

ZIUA NAŢIONALĂ: 6 August 1825

CONSTITUŢIA:
7 Februarie 2009

SISTEMUL JURIDIC:
Bazat pe legislaţia spaniolă şi codul lui Napoleon; nu a acceptat jurisdicţia obligatorie a Curţii Internaţionale de Justiţie; constituţia din 2009 încorporează comunităţile indigene în sistemul juridic de stat.

SISTEMUL DE VOT:

de la 18 ani, universal şi obligatoriu (căsătorit); de la 21 de ani, universal şi obligatoriu (necăsătorit)

PUTEREA EXECUTIVĂ:
:: ŞEFUL STATULUI: preşedinte Juan Evo MORALES Ayma (din 22 ianuarie 2006); vicepreşedinte Alvaro GARCIA Linera (din 22 ianuarie 2006); notă - preşedintele este atât şeful statului cât şi al guvernului
:: ŞEFUL GUVERNULUI: preşedinte Juan Evo MORALES Ayma (din 22 ianuarie 2006); vicepreşedinte ALvaro GARCIA Linera (din 22 ianuarie 2006)
:: CABINETUL: ales de către preşedinte
:: ALEGERI: preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi simultan prin vot popular pe o perioadă de cinci ani şi sunt eligibili pentru o singură realegere; ultimele alegeri au avut loc pe 6 Decembrie 2009 (următoarele sunt programate pentru 2014)
:: REZULTATUL ALEGERILOR: Juan Evo MORALES Ayma reales preşedinte; procentul votului - Juan Evo MORALES Ayma 64%; Manfred REYES VILLA 26%; Samuel DORIA MEDINA Arana 6%; Rene JOAQUINO 2%; alții 2%

PUTEREA LEGISLATIVĂ:
Ansamblul Legislativ Plurinaţional şi bicameral e format din Camera Senatului (36 de locuri; membrii sunt aleşi proporţional de pe listele de partid pe un termen de 5 ani) şi Camera Deputaţilor (130 de locuri în total; 70 aleşi uninominal dintr-un singur district, 7 indigeni aleşi direct din districte indigene neînvecinate, 53 aleşi plurinominal şi proporţional de pe listele de partid; toţi deputaţii sunt aleşi pe un termen de 5 ani)
:: ALEGERI: Camera Senatului şi Camera Deputaţilor - ultimele alegeri au avut loc pe 6 Decembrie 2009 (următoarele în 2014)
:: REZULTATELE ALEGERILOR: Camera Senatului - număr de locuri pe partid - MAS 26, PPB-CN 10; Camera Deputaţilor - număr de locuri pe partid - MAS 89, PPB-CN 36, UN 3, AS 2

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ:
Curtea Supremă (judecătorii sunt aleşi prin vot popular de pe liste de candidaţi prestabilite de către Ansamblu pe un interval de 6 ani); Curţi ale Districtelor (una pentru fiecare departament); Tribunalul Constituţional Plurinominal (şapte magistraţi primari şi şapte alternativi aleşi prin vot popular, de pe liste preselectate de către Ansamblu, pe un termen de şase ani); pentru a lua decizii constituţionale (cel puţin doi candidaţi trebuie sa fie indigeni); Organul Electoral Plurinaţional (şapte membri aleşi de către Ansamblu şi de către preşedinte; un membru trebuie să fie de origine indigenă); Curtea Mediului și Agriculturii (judecători aleşi prin vot popular de pe liste preselectate de către Ansamblu pentru perioade de şase ani pentru rezolvarea problemelor legate de mediu și agricultură); Curţi provinciale şi locale (pentru probleme minore).

PARTIDE POLITICE ŞI LIDERI:

Bolivia-Convergenţa Naţională sau PPB-CN [Manfred REYES VILLA]; Mişcarea Neînfricată sau MSM [Juan DE GRANADO Cosio]; Mişcarea Către Socialism sau MAS [Juan Evo MORALES Ayma]; Unitatea Naţională sau UN [Samuel DORIA MEDINA Arana]; Popor sau Gente [Roman LOAYZA]; Alianţa Socială sau AS [Rene JOAQUINO]

GRUPURI DE PRESIUNE POLITICĂ ŞI LIDERI:
Centrul Muncitorilor Bolivieni sau COR, Federaţia Consiliilor de Vecini a El Alto sau FEJUVE; Mişcarea Muncitorilor fără Pământ sau MST; Coordonarea Naţională pentru Schimbare sau CONALCAM; Confederaţia Unică a Ţăranilor din Bolivia sau CSUTCB
Altele: Cocalero groups; organizaţii indigene (incluzând Confederaţia Oamenilor Indigeni din Estul Boliviei sau sau CIDOB şi  Consiliul Naţional Ayullus şi Markas Quollasuyu sau CONAMAQ); sindicate (incluzând Sindicatul Central al Muncitorilor Bolivieni sau COB şi Federaţia Cooperativă a Minerilor sau FENCOMIN)

PARTICIPAREA LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE:
CAN, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (corespondent), ITSO, ITU, LAES, LAIA, Mercosur (asociat), MIGA, MINUSTAH, MONUSCO, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO


DESCRIERE DRAPEL:
Trei dungi orizontale de aceeaşi dimensiune, rosu deasupra, galben apoi verde, cu stema centrată pe dunga de culoare galbenă; roşul reprezintă curajul şi sângele eroilor naţionali, galbenul reprezintă resursele minerale iar verdele reprezintă fertilitatea solului
Notă: similar cu drapelul Ghanei care are o stea neagră cu cinci colţuri centrată pe dunga de culoare galbenă; în 2009, un decret prezidenţial a făcut obligatorie folosirea steagului tradiţional împreună cu wiphala - un steag pătrat şi multicolor ce reprezintă populaţia indigenă

IMNUL NAŢIONAL:
:: NUME: "Cancion Patriotica" (Patriotic Song)
:: VERSURI ŞI MUZICA: Jose Ignacio de SANJINES/Leopoldo Benedetto VINCENTI
:: Notă: adoptat în 1852


BOLIVIA. ECONOMIA

ECONOMIA. GENERALITĂŢI:
Bolivia este una dintre cele mai sărace şi mai puţin dezvoltate ţări din America Latină. Reformele care au urmat crizei economice de la începutul anilor 1980, au stimulat investiţiile private, creşterea economică şi au redus raţiile de nevoie în anii 1990. Perioada 2003-05 este caracterizată de instabilitate politică, tensiuni rasiale şi proteste violente împotriva planurilor - ulterior abandonate - de a exporta resursele de gaze naturale abia descoperite în folosul pieţelor din emisfera nordică. În 2005 guvernul a aprobat o lege controversată a hidrocarburilor care impunea taxe mai mari şi cerea firmelor străine care operau sub contracte de împărţire a riscurilor să predea întreaga producţie companiei energetice de stat în schimbul unei taxe predeterminate pentru servicii. După ce preţurile ridicate pentru minerit și exportul de carburi au condus la un surplus fiscal în 2008, recesiunea globală din 2009 a încetinit dezvoltarea. Cu toate acestea Bolivia a înregistrat cea mai mare rată de creştere economică din America de Sud în acel an. În cursul lui 2010 creşterea preţurilor materiilor prime a rezultat în cel mai mare surplus comercial. Cu toate acestea, lipsa investiţiilor străine în sectoarele cheie (mineritul şi hidrocarburile) şi preţul ridicat al alimentelor reprezintă o ameninţare la adresa economiei.

PIB (RAPORTAT LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE):
$47.98 miliarde (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 92
$46.22 miliarde (estimare 2009)
$44.7 miliarde (estimare 2008)

PIB (RAPORTAT LA RATA OFICIALĂ DE SCHIMB):
$19.18 miliarde (estimare 2010)

PIB - RATA REALĂ DE CREŞTERE:
3.8% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 93
3.4% (estimare 2009)
6.1% (estimare 2008)

PIB PE CAP DE LOCUITOR:
$4,800 (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 150
$4,700 (estimare 2009)
$4,700 (estimare 2008)

PIB - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE:
:: AGRICULTURĂ: 12%
:: INDUSTRIE: 38%
:: SERVICII: 50%

FORŢA DE MUNCĂ (NOMINAL): 4.186 milioane (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 88

FORŢA DE MUNCĂ PE SECTOARE ECONOMICE:
:: AGRICULTURĂ: 40%
:: INDUSTRIE: 17%
:: SERVICII: 43% (estimare 2006)

RATA ŞOMAJULUI: 6.5% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 62
7.7% (estimare 2009)

POPULAŢIA SUB LIMITA SĂRĂCIEI: 30.3% din populaţie trăieşte cu mai puţin de $2 pe zi (estimare 2009)

VENITUL SAU CONSUMUL PE GOSPODĂRIE ÎN FUNCŢIE DE COTA PROCENTUALĂ:
:: CEL MAI MIC 10%: 0.5%
:: CE MAI MARE 10%: 44.1% (2005)

DISTRIBUŢIA VENITULUI FAMILIAL - INDEXUL GINI: 58.2 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 9
57.9 (1999)

BUGET:
:: încasări: 10,11 miliarde $
:: cheltuieli: 10 miliarde $ (estimare 2010)

DATORIA PUBLICĂ: 39.7% din PIB (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 73
42.3% din PIB (2009 est.)

RATA INFLAŢIEI: 7.2% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 177
0.3% (estimare 2009)

RATA DE DISCOUNT A BĂNCII CENTRALE:
3% (31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 110
3% (31 Decembrie 2009)

RATA MEDIE A DOBÂNZILOR BĂNCILOR COMERCIALE: 5.75% (estimare 31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 130
6.08% (estimare 31 Decembrie 2009)

MASA MONETARĂ ÎN SENS RESTRÂNS - M1: $4.374 miliarde (estimare 31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 97
$3.524 miliarde (estimare 31 Decembrie 2009)

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG - M3: $12.16 miliarde (31 Decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 95
$11.04 miliarde (31 Decembrie 2008)

VALOAREA CREDITELOR INTERNE: $7.06 miliarde (estimare 31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 106
$5.891 miliarde (31 Decembrie 2009 est.)

VALOAREA DE PIAŢĂ A ACŢIUNILOR TRANZACŢIONATE PUBLIC PE BURSĂ: $3.915 miliarde (31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 91
$2.792 miliarde (31 Decembrie 2009)
$2.672 miliarde (31 Decembrie 2008)


AGRICULTURA - PRODUSE:
soia, cafea, cacao, bumbac, porumb, trestie de zahăr, orez, cartofi; cherestea

INDUSTRIE:
minieră, metalurgică, petrolieră, mâncare şi băutură, tutun, obiecte de artizanat, îmbrăcăminte

RATA DE CREŞTERE A PRODUCŢIEI INDUSTRIALE: 4% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 83

ELECTRICITATEA - PRODUCŢIE: 6.085 miliarde kWh (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 106

ELECTRICITATEA - CONSUM: 5.814 miliarde kWh (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 107

PETROL - PRODUCŢIE:
43,740 barili/zi (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 66

PETROL - CONSUM: 31,070 barili/zi (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 111

PETROL - EXPORTURI: 5,621 barili/zi (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 102

PETROL - IMPORTURI: 17,330 barili/zi (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 116

GAZE NATURALE - PRODUCŢIE: 14.4 miliarde metri cubi (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 35

GAZE NATURALE - CONSUM: 2.41 miliarde metri cubi (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 77

GAZE NATURALE - EXPORTURI: 11.59 miliarde metri cubi (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 18

GAZE NATURALE - IMPORTURI:
0 miliarde metri cubi (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 80

BALANŢA CONTURILOR CURENTE: $690.2 milioane (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 47
$757.1 milioane (estimare 2009)

EXPORTURI: $6.956 miliarde (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 99
$5.452 miliarde (estimare 2009)

EXPORTURI - BUNURI:
gaze naturale, soia și produse din soia, petrol neprelucrat, minereu de zinc, staniu

EXPORTURI - STATE PARTENERE:

Brazilia 41.38%, US 13.87%, Japonia 5.62%, Columbia 5.32%, Coreea de Sud 4.7%, Peru 4.16% (2009)

IMPORTURI: $5.366 miliarde (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 110
$4.466 miliarde (estimare 2009)

IMPORTURI - BUNURI:
produse petroliere, plastic, hârtie, avioane și componente pentru avioane, alimente preparate, automobile, insecticide, soia

IMPORTURI - STATE PARTENERE:
Brazilia 27.12%, Argentina 15.69%, US 12.77%, Chile 9.11%, Peru 6.85% (2009)

REZERVELE VALUTARE ŞI REZERVA DE AUR: $9.73 miliarde (estimare 31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 57
$8.581 miliarde (estimare 31 Decembrie 2009)

DATORIA EXTERNĂ: $2.864 miliarde (estimare 31 Decembrie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 131
$2.594 miliarde (estimare 31 Decembrie 2009)

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE - PESTE HOTARE: $63.8 milioane (31 Decembrie 2008)

CURSUL VALUTAR:
bolivianos (BOB) per dolar SUA - 7.04 (2010), 7.07 (2009), 7.253 (2008), 7.8616 (2007), 8.0159 (2006)


BOLIVIA. TELECOMUNICAŢII

POSTURI TELEFONICE FIXE ÎN UZ:
810,200 (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 87

ABONAŢI LA SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ: 7.148 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 81

SERVICIILE DE TELEFONIE:
:: GENERALITĂŢI:
Compania Naţională de Telecomunicaţii a Boliviei (ENTEL) a fost privatizată în 1995 dar re-naţionalizată în 2007; sistemul principal este extins și include relee digitale cu microunde; unele zone sunt deservite de fibră optică; operaţiunile, stabilitatea şi zona de acoperire au fost îmbunătăţite.
:: INTERN:
cele mai multe posturi telefonice se află în La Paz, Santa Cruz şi alte oraşe mari; utilizarea telefoanelor mobile se extinde rapid și în 2009 densitatea acestora a atins 75 pe 100 de persoane
:: INTERNAŢIONAL:
codul ţării - 591; staţii  pentru satelit - 1 Intelsat (Atlantic Ocean) (2009)

MASS-MEDIA - AUDIOVIZUALUL:
Predomină un mare număr de staţii de radio şi televiziune private; atât cele private cât și cele de stat emit liber deşi grupuri pro-guvernamentale și anti-guvernamentale le-au atacat ca drept răspuns la rapoartele făcute (2010)

CODUL INTERNET DE ŢARĂ:

.bo

NUMĂRUL DE COMPUTERE CONECTATE LA INTERNET: 125,462 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 74

NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE INTERNET: 1.103 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 95


BOLIVIA. TRANSPORTURI

AEROPORTURI: 881 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 8

AEROPORTURI - CU PISTE PAVATE:
:: TOTAL: 16
:: PESTE 3.047 M: 6
:: 2.438 - 3.047 M: 4
:: 1.524-2.437 M: 4
:: SUB 914 M: 5 (2010)

AEROPORTURI - CU PISTE NEPAVATE:
:: TOTAL: 865
:: PESTE 3,047 m: 1
:: 2,438 - 3,047 m: 4
:: 1,524 - 2,437 m: 58
:: 914 - 1,523 m: 187
:: SUB 914 m: 615 (2010)

CONDUCTE DE GAZ ŞI PETROL:
gaze 5,192 km; gaz petrolier lichefiat 51 km; petrol 2,488 km; produse rafinate 1,590 km (2009)

CĂI FERATE:

:: TOTAL: 3,652 km
:: LOCUL ÎN LUME: 47
:: ECARTAMENT MARE: -
:: ECARTAMENT MIC:  3652 km , ecartament 1.000 m (2010)

ŞOSELE:
:: TOTAL: 13,602 km (nu include drumurile urbane)
:: LOCUL ÎN LUME: 126
:: ASFALTATE: 4,990 km
:: NEASFALTATE: 8,612 km (2004)

CĂI NAVIGABILE:
10,000 km (navigabile comercial aproape în exclusivitate în nordul și estul tării) (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 13

MARINA COMERCIALĂ:
:: TOTAL: 22
:: LOCUL ÎN LUME: 98
:: DUPĂ TIP: transport materiale 3, cargoboturi 11, transport 1, cargobot de pasageri 1, petroliere 2, transport de vehicule 3, cisternă specială 1
:: ÎNREGISTRATE ÎN ALTE ŢĂRI: 7 (Bahamas 1, Ecuador 1, Iran 1, Siria 4) (2010)

PORTURI:
Puerto Aguirre (port în interiorul ţărmului la calea navigabilă Paraguay/Parana aflată la graniţa cu Brazilia); Bolivia are privilegii maritime la porturi din Argentina, Brazilia, Chile și Paraguay


BOLIVIA. SISTEMUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ

CATEGORII DE FORŢE:
Forţele Armate ale Boliviei: Armata Boliviană (Ejercito Boliviano, EB), Marina Boliviană (Fuerza Naval Boliviana, FNB, Forţele Aeriene ale Boliviei (Fuerza Aerea Boliviana, FAB) (2010)

SERVICIUL MILITAR - VÂRSTĂ ŞI OBLIGATIVITATE:
Serviciul militar este obligatoriu pentru bărbaţi şi femei cu vârsta între 18 şi 49 de ani şi durează 12 luni; când numărul anual de voluntari scade sub necesar, se exercită recrutarea obligatorie incluzând şi băieţi care au împlinit 14 ani; pentru voluntarii cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani se acordă scutiri la stagiile ulterioare (2011)

PERSONALUL DISPONIBIL PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 2,472,490
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 2,535,768 (2010 est.)

PERSONALUL APT PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI:
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI:

PERSONALUL CARE ATINGE ANUAL VÂRSTA CORESPUNZĂTOARE SERVICIULUI MILITAR:
:: BĂRBAŢI: 108,334
:: FEMEI: 104,945 (2010 est.)

CHELTUIELI CU SISTEMUL DE APĂRARE (PROCENT DIN PIB): 1.3%
:: LOCUL ÎN LUME: 114


BOLIVIA. PROBLEME TRANSNAŢIONALE

DISPUTE - INTERNAŢIONALE
Chile și Peru resping înnoirea solicitării de preluare a coridorului Atacama, cedat către Chile în 1884 dar Chile oferă în schimb
acces maritim fără restricţii dar nu şi autoritate pentru transportul gazelor naturale; contrabanda, traficul de oameni şi droguri ilegale reprezintă probleme în unele locuri ale graniţei cu Argentina.

DROGURI ILEGALE
Bolivia ocupă locul trei în lume la producţia de coca (după Columbia și Peru) având o suprafaţă de cultură estimată în 2007 la 29,500 de hectare. Aceasta a crescut comparativ cu estimarea făcută în 2006; este al treilea mare producător de cocaină estimat în 2007 cu un potenţial de 120 de tone de cocaină; este tară de tranzit pentru cocaina peruviană şi columbiană destinată către Brazilia, Argentina, Chile, Paraguay şi Europa; în general cultivarea a crescut începând cu 2000 în ciuda eradicării şi programelor agricole alternative; control vamal slab; activitate de spălare a banilor legată de comerţul cu droguri; consum mare de cocaină (2008)


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
Susţine-ne pe Patreon!


Contact
| T&C | © 2020 Scientia.ro