Rolul acestui dicţionar este să fie utilizat la traducerile efectuate pentru publicarea de articole pe Scientia. Prin urmare acesta este un dicţionar de mici dimensiuni, fiind prezente doar acele concepte care prezintă dificultăţi de traducere, fie pentru că terminologia este nouă, fără o traducere larg acceptată în limba română, fie pentru că adeseori conceptele sunt traduse greşit de cei care contribuie cu articole pe site-ul nostru.

A.
Apparent
- de multe ori are înţelesul de „clar", „evident", ca în formula „apparent breakthrough in particle physics", nu de „aparent", care are alt înţeles, contrar, în limba română. Este necesară atenţie pentru a depista adevăratul sens al termenului în contextul dat.
To apply (for a job) - „a depune o cerere", nu „a aplica", ce are alt sens în limba română.
Application - „cerere de angajare", atunci când este folosit în contextul de mai sus.
Accretion - se traduce prin „acreţie".

B.
Bias
- se traduce prin „predispoziţie", „preconcepţie" sau „înclinație”. Cognitive bias se poate traduce prin „predispoziție cognitivă”.
Big Data - se traduce prin „volume mari de date".

C.
Collapse
- deși nu există în dicționarele limbii române, recomand „a colapsa”.
Crucially
- de regulă, atunci când se află la începutul propoziţiei, „crucially" se traduce prin „aspect important" ori „important de menţionat", dar nu „crucial". Sunt situaţii când pur şi simplu nu se pierde din mesajul frazei traduse dacă se ignoră acest termen.
Condition - de multe ori, în special când contextul este unul medical, „condition" se traduce prin „boală" ori „afecţiune", nu prin „condiţie".
Cosmic microwave background radiation - radiaţia cosmică de fond
Chirped pulse amplification - amplificarea pulsurilor laser cu derivă de frecvenţă

D.
Dark matter
- materie întunecată
Dark energy - energie întunecată
Default-mode network (DMN) - termen din psihologie, se traduce prin „reţeaua modului implicit" sau „rețeaua modului bazal”.

E.
Elusive
- de regulă nu se traduce prin „evaziv", ci mai degrabă prin „dificil de înţeles" ori „greu de detectat". Trebuie adaptat la context.
Entanglement swapping - „transferul corelării cuantice" (vezi Wikipedia)
Entangling - corelarea
Experiment - se traduce prin „proiect de cercetare ştiinţifică" atunci când este în sintagme de genul „OPERA experiment".

F.
Flow state
- sintagma vine din psihologie, fiind tradusă prin „stare de flux".
False positive - falsă confirmare

G.
gravity assist / gravitational slingshot / gravity assist maneuver / swing-by
- asistență gravitațională

H.
Hardwired - se traduce prin „congenital" sau „înnăscut".

I.
Iron-deficiency anaemia - anemia feriprivă (prin carenţă de fier)

J.
Journal
- se traduce, de regulă, prin „revistă" ori „publicaţie", nu „jurnal".

L.
Leaky vaccine
- vaccin imperfect
Loop quantum gravity - teoria gravitaţiei cuantice în bucle

M.
Malware / malicious software
- software nociv
Medical reversal - fiasco medical (Se referă la practici medicale găsite ca ineficiente. Aşadar, anumite tratamente sunt aplicate pe milioane de pacienţi, iar când se efectuează teste clinice serioase, se observă că presupunerea iniţială, care a dus la promovarea unei practici medicale, a fost greşită).
Mind wandering - concept din psihologie, se traduce prin „rătăcirea minţii"; e de menţionat că există sintagma bisericească „rătăcirea minţii", ce are altă conotaţie. „Rătăcirea minţii" se referă la apariţia în zona conştientă a minţii a unor gânduri şi senzaţii, asupra cărora nu există niciun control al ceea ce numim „eu".
MOOC, massive open online courses - cursuri online distribuite în masă

N.

O.
Over-the-counter (OTC) drugs - medicamente eliberate fără reţetă
Orbit (to) - „a orbita”

P.
Peer review
- se poate traduce prin sistem de evaluare inter pares / evaluare colegială / recenzare colegială ori se păstrează varianta în engleză, probabil mai cunoscută de mulţi decât cea în română.
Persistent current - curent electric permanent
Polymerase chain reaction  - se traduce prin „reacţia în lanţ a polimerazei"

R.
Repression
- termen din psihologia lui Freud, tradus prin „refulare"
Revenue management - managementul randamentului

Q.
Quarc
- sg. quarc, pl. quarcuri (nu cuarci). Nu traducem tipurile de quarcuri; scriem «quarcuri „up", „down", „charm", „strange", „top" şi „bottom"».
Quantum entanglement -  traducem prin „inseparabilitate cuantică".
Establish quantum entanglement - „a stabili corelarea cuantică".

R.
Research
- se traduce prin „studiul" ori „rezultatele cercetării", atunci când apare în sintagma „The research appeared online on...".
Reviewed - în expresii de tipul „reviewed developments" ori „reviewed the studies" se traduce prin „au urmărit", „au verificat", „au cercetat", în funcţie de context, dar în niciun caz „au revizuit", care are alt sens în limba română.

S.
Sense of agency
- termen specific psihologiei, se traduce prin „sentimentul controlului". „Sense of agency" se referă: la senzaţia că „eu" sunt generatorul gândurilor şi acţiunilor mele, la impresia de control al acţiunilor derulate şi la sentimentul de proprietate (că-mi aparţin) a gândurilor / acţiunilor mele.
Stellar streams - se traduce prin „curenţi stelari".

T.
Torrent
- termenul vine din IT, şi îl traducem prin: sg. torent, pl. torenţi
Tidal forces - forţele mareice

 

Acest ghid este în perpetuă actualizare şi extindere.
Şi voi puteţi contribui la completarea acestuia!

Orice propunere de revizuire / completare este binevenită!

Write comments...
symbols left.
Ești vizitator ( Sign Up ? )
ori postează ca „vizitator”
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.