Pentru a putea publica, trebuie să vă înregistraţi.
Contul se valideaza de admin in cel mult 24 de ore.
Pune o întrebare

3.6k intrebari

6.8k raspunsuri

15.4k comentarii

2.4k utilizatori

1 plus 0 minusuri
3.0k vizualizari

Ştirile privind salariile unora ori altora din diverse instituţii publice sunt, de regulă, rezultatul unor scurgeri de informaţii ori al unor investigaţii jurnalistice. Dar de unde a apărut această regulă? De ce nu s-ar publica salariilor tuturor  pe site-ul instituţiei?

Primul gând, sigur, este acela că salarii jenante, nejustiificate prin activitatea depusă, au de ce să fie ascuse, pentru a evita blamul public.

Dar întrebarea mea vizează eventualele beneficii ale acestei secretomanii. Există?

Senior (11.9k puncte) in categoria Economie - Afaceri

2 Raspunsuri

1 plus 0 minusuri
Legislatia muncii prevede confidentialitatea salariilor, motivul este evitarea conflictelor intre colegii de munca(Pot aparea situatii de genul:"Eu muncesc mai mult si X are salariul mai mare decat mine.)

Din cate stiu exista un plafon maxim pentru salariatii bugetari in functie de pozitia ocupata intr-o institutie a statului.Angajatii nu sunt obligati sa tina secret salariul dar angajatorii au aceasta obligatie.
Junior (820 puncte)
0 0

Dacă singurul motiv ar fi acesta (sincer, habar nu am care e motivul originar), atunci legea sigur nu-şi atinge scopul, pentru că sunt convins că mai toţi angajaţii cunosc salariilor colegilor. Ce nu ştiu, probabil, sunt salariile şefilor.

0 0

Sunt de acord cu dumneavoastra ca legea nu-si atinge scopul dar acesta e motivul, sa zicem, oficial.Dupa parerea mea chiar in cazul in care s-ar pastra confidentialitatea tot ramane suspiciunea intre colegi("Uite X si-a luat o masina mai scumpa, inseamna ca are salariul mai mare." ) in anumite cazuri.Glumind un pic, mai sunt si cazuri de genul:"Sa nu stie sotia/sotul cati bani castig eu."smiley

0 0

@Quark:

Motivul "originar" este o lege (677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date), în care date cu caracter personal = orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Veniturile (care includ salariile) NU sunt însă confidenţiale pentru anumite categorii socio-profesionale şi poziţii ierarhice ("şefii" de orice rang). Fiindcă trebuie declarate (declaraţiile de avere se publică pe pagina de internet a instituţiei)

@Val:

Soţiile nu ştiu întotdeauna (dar oare chiar trebuie?) wink

0 0

@Sieg am avut un coleg de facultate care, pe langa "alocatia"lunara data de ambii parinti, primea "un supliment" de la tatal sau ("Sa nu stie maica-ta!") si de la mama("Sa nu stie taica-tu!") deci confidentialitatea salariului trebuie pastrata si fata de copiilaugh

0 0

Asta zic şi eu politică de confidenţialitate intrafamilială! laugh

1 plus 0 minusuri

LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

CAPITOLUL I
Declararea averii şi a intereselor
ART. 1
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:
1. Preşedintele României;
2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
9. judecătorii Curţii Constituţionale;
10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia;

11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurenţei;
15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Economic şi Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;
23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului Naţional de Integritate;
24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
27. personalul diplomatic şi consular;
28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
30. aleşii locali;
31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;

33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;
34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;
35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;
36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale;

38. prefecţii şi subprefecţii;
39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.
(2) Obligaţia privind declararea averii şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei legi, şi celorlalte categorii de persoane, care sunt numite în funcţie de Preşedintele României, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru, cu excepţia celor care ocupă funcţii aparţinând cultelor religioase.
 

ART. 6
(1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi eliberează la depunere o dovadă de primire;
b) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;
d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei;
e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;

 

 

 

dupa cum vezi, nu e prea mare secretul.... de obicei orice institutie mai acatarii are si o sectiune dedicata declaratiilor de avere.

Novice (107 puncte)
...