TerraDealul este o formă de relief mai joasă decât muntele, cu înălţimi cuprinse între 200-800 m. Podişurile sunt platouri formate prin eroziunea munţilor. Câmpia este caracterizată prin altitudini joase (până în 300 m), deci mai joase decât munţii, podişurile sau dealurile.

 

 Munţii şi vulcanii (11)


Dealurile

Dealurile se formează prin depunerea de sedimente, transportate de apele curgătoare sau erodarea unor munţi şi podişuri. În Europa vegetaţia specifică acestor forme de relief este pădurea de foioase, populată de numeroase specii animale şi vegetale. Locuitorii dealurilor cultivă pomi fructiferi, viţă de vie, pepeni etc.

 

 


Podişurile


Podişurile se formează prin erodarea munţilor pe parcursul a milioane de ani. Acestea pot avea diverse forme: terase în trepte, platouri înalte şi podişuri formate din relief deluros (Jura, Bavariei, Transilvaniei, Castiliei etc). Podişul Tibet este cel mai înalt podiş de pe Terra (altitudinea medie 4.785), întinzându-se din partea central-sudică a Asiei, sud-vestul Chinei. În străfundurile Podişului Transilvaniei se găsesc unele  dintre cele mai pure rezerve de gaze naturale din lume.


Câmpiile

Câmpiile se formează prin eroziune şi prin acumulare. Prin erodarea completă a munţilor, dealurilor şi podişurilor se formează câmpiile de eroziune. Prin transportul de sedimente la baza unui deal sau într-un lac se formează câmpiile de acumulare. Câmpiile lacustre se formează prin depunerea de sedimente în vechile lacuri, cele deltaice se formează prin depunerea de sedimente în braţele deltelor.


Marea Câmpie Europeană este o câmpie întinsă în întreaga Europă, de la Atlantic şi până la Munţii Ural. Câmpia Europei de Nord se întinde în nordul Germaniei, nordul Poloniei, Olanda şi Danemarca. Câmpia Română este o câmpie situată în sud-estul Europei, pe cursul inferior al Dunării, cea mai mare parte situându-se pe teritoriul României, dar nu numai, aceasta având extensii şi în Bulgaria şi Serbia.

 


Dacă găsiţi scientia.ro util, susţineţi site-ul printr-o donaţie.

Găzduire 2019: 485 €. Donat: 106.55


PayPal ()
CoinGate Payment ButtonCriptomonedă
Susţine-ne pe Patreon!