CNP

CE ESTE CODUL NUMERIC PERSONAL?

Conform articolului 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 97 din 2005, Codul numeric personal (C.N.P.) reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică.

 

Codurile numerice personale sunt generate şi administrate prin mijloace informatice de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (CNABDEP), care emite şi distribuie anual [...] listele conţinând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs.

Fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naştere, un C.N.P. care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective.

CNP-ul figurează pe certificatul de naştere, pe buletinul de identitate sau cartea de identitate, precum şi pe permisul de conducere. A fost introdus ca element obligatoriu în actele de identitate, de stare civilă şi în alte acte personale printr-un decret prezidenţial semnat de Nicolae Ceauşescu, la 2 martie 1978.

 

STRUCTURA CODULUI NUMERIC PERSONAL

Codul numeric personal are următoarea structură: S AA LL ZZ JJ NNN C. Explicaţia pentru fiecare grupare de cifre poate fi găsită în imaginea de mai jos.

 

CNP

 

Sexul

Prima cifră din CNP reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut o persoană. Persoanelor de sex masculin li se atribuie numere impare, iar celor de sex feminin numerele pare, astfel:

3 - persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 1800 şi 31 decembrie 1899
4 - persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 1800 şi 31 decembrie 1899

1 - persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 1999
2 - persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 1900 şi 31 decembrie 1999
5 - persoane de sex masculin născute între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2099
6 - persoane de sex feminin născute între 1 ianuarie 2000 şi 31 decembrie 2099
7 - persoane străine de sex masculin rezidente în România
8 - persoane străine de sex feminin rezidente în România
9 - persoanele străine

 

ANUL NAŞTERII

Cifrele 2 şi 3 din CNP reprezintă ultimele 2 cifre din anul naşterii. Astfel, o persoană născută în anul 1970 va avea trecut în CNP 70.

 

LUNA NAŞTERII

Cifrele 4 şi 5 din CNP reprezintă luna naşterii. Astfel, o persoană născută în luna martie va avea trecut în CNP 03.

 

ZIUA NAŞTERII

Cifrele 6 şi 7 din CNP reprezintă ziua în care s-a născut persoana. Astfel, o persoană născută pe data de 9 ale lunii, va avea trecut în CNP 09.

 

CODUL JUDEŢULUI

Cifrele 8 şi 9 din CNP reprezintă codul judeţului (ori al sectorului, în cazul municipiului Bucureşti) în care s-a născut persoana (ori în care avea domiciliul ori reşedinţa în momentul acordării CNP-ului).

 

Care este diferenţa între domiciliu şi reşedinţă? Citiţi aici.

 

Codurile judeţelor, conform site-ului Wikipedia.org, sunt următoarele:

CODURI JUDEŢE
01 - ALBA

11- CARAŞ-SEVERIN

21 - IALOMIŢA 31 - SĂLAJ  
02 - ARAD 12 - CLUJ 22 - IAŞI 32 - SIBIU 41 - BUCUREŞTI S1
03 - ARGEŞ 13 - CONSTANŢA 23 - ILFOV 33 - SUCEAVA 42 - BUCUREŞTI S2
04 - BACĂU 14 - COVASNA 24 - MARAMUREŞ 34 - TELEORMAN 43 - BUCUREŞTI S3
05 - BIHOR 15 - DÂMBOVIŢA 25 - MEHEDINŢI 35 - TIMIŞ 44 - BUCUREŞTI S4
06 -
BISTRIŢA-NĂSĂUD
16 - DOLJ 26 - MUREŞ 36 - TULCEA 45 - BUCUREŞTI S5
07 - BOTOŞANI 17 - GALAŢI

27 - NEAMŢ

37 - VASLUI 46 - BUCUREŞTI S6
08 - BRAŞOV 18 - GORJ 28 - OLT 38 - VÂLCEA 51 - CĂLĂRAŞI
09 - BRĂILA 19 - HARGHITA 29 - PRAHOVA 39 - VRANCEA 52 - GIURGIU
10 - BUZĂU 20 - HUNEDOARA 30 - SATU MARE 40 - BUCUREŞTI  

 

NUMĂRUL DE ORDINE

Cifrele 10, 11 şi 12 din CNP reprezintă un număr din intervalul 001 – 999, alocat aleator fiecărei persoane, astfel încât un anumit număr din acest interval să fie atribuit unei singure persoane într-o singură zi.

 

CIFRA DE CONTROL

Ultima cifră din CNP (cifra numărul 13) este una de control (al validităţii CNP-ului). Această cifră rezultă în urma unui calcul matematic foarte simplu. Pentru a afla această cifră, pe baza primelor 12 cifre al CNP-ului, se foloseşte numărul 279146358279. Fiecare cifră a CNP-ului se înmulţeşte cu cifra corespondentă din acest număr, rezultatele se adună, iar suma rezultată se împarte la 11. Restul împărţirii dă cifra de control. Dacă restul este 10, cifra de control este 1.

Iată un exemplu: CNP: 1730610155203.

 

cnp verificare

 

Aşadar, în urma calculelor, rezultă că restul împărţirii este 3, ceea ce înseamnă că cifra de control este 3, fapt ce indică validitatea CNP-ului propus spre verificare mai sus.

 

Articolul 14 din Hotărârea nr. 1.375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români menţionează semnificaţia tuturor cifrelor din CNP.


 

ESTE OBLIGATORIU CNP-UL ATUNCI CÂND CUMPĂRAŢI ONLINE?

Cei care au făcut cumpărături online, probabil au observat că unii comercianţi cer CNP-ul clientului, justificând cererea prin necesitatea înscrierii acestuia în factura ce urmează să fie eliberată. Dar există vreun text de lege care să-i oblige pe comercianţi să ceară CNP-ul? Conform Autorităţii pentru protecţia datelor personale, nu există nici un motiv temeinic pentru cererea introducerii online a CNP-ului de către clienţi la efectuarea cumpărăturilor.

Puteţi citi mai multe detalii privitoare la acest subiect pe site-ul Legi-internet.ro.

 

 


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
CoinGate Payment ButtonCriptomonedă
Susţine-ne pe Patreon!