Acizii carboxilici, prin modificarea grupei funcţionale carboxil (-COOH), pot genera mai mulţi compuşi organici numiţi derivaţi funcţionali.

Derivaţii funcţionali ai acizilor carboxilici se obţin formal prin înlocuirea grupei –OH sau a ambelor grupe ( >C=O si –OH ) din grupa funcţională carboxil (-COOH) cu un alt atom sau grup de atomi.

Cei mai importanţi derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici (halogenuri acide, anhidride acide, esteri, amide, nitrili) sunt prezentaţi în imaginea de mai jos:

derivati functionali ai acizilor carboxilici


Hidroliza derivaţilor funcţionali conduce la refacerea acizilor carboxilici din care au provenit:

CH3-COO-CH2-CH3 (ester) + H2O -> CH3-COOH + CH3-CH2-OH

CH3-C≡N (nitril) + 2H2O -> CH3-COOH + NH3

CH3-COCl (clorură acidă) + H2O -> CH3-COOH + HCl

 

 

Bibliografie: manualele alternative de chimie de clasa a XI-a.


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
Susţine-ne pe Patreon!


Contact
| T&C | © 2020 Scientia.ro