Expresia "A face alişveriş" înseamnă "A cumpăra, a târgui de la un negustor" ca în "L-am văzut de la depărtare, făcând alişveriş în colţul târgului".

Comentarii -


Expresia "A fi alfa şi omega" înseamnă "A fi începutul şi sfârşitul, a fi atotcunoscător, a fi factorul esenţial" ca în "El e alfa şi omega în materie de amenajarea râurilor în România"

Comentarii -


Expresia "Cal de alergătură" înseamnă "Cal întrebuinţat la toate corvezile" ca în "Eu eram calul lui de alergătură, deși avea mulţi subordonați".

Comentarii -


Expresia "A-şi alerga calul sau caii înaintea cuiva" înseamnă "A-şi permite multe, a-şi face mendrele" ca în "Îşi alerga caii înainte profesoarei, de parcă era sora lui mai mare".

Comentarii -


Expresia "A-i cânta cuiva aleluia" înseamnă "A lua parte la înmormântarea cuiva, a înmormânta pe cineva" ca în "El le-a cântat aleluia tuturor celor trei neveste pe care le-a avut. Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat de fapt cu ele".

Comentarii -


Expresia "A fi bun de aldămaş" înseamnă "A fi dator cu o cinste, cu prilejul cumpărării unui lucru sau al obţinerii unui succes" ca în "Acum, că ai câştigat la loterie, eşti bun de aldămaş".

Comentarii -


Expresia "A face pe cineva albie de porci sau de câini" înseamnă "A certa pe cineva cu vorbe aspre sau injurioase, batjocori rău pe cineva" ca în "Când a venit acasă l-am făcut albie de porci, deşi nu era de fapt vinovat, ci fratele său".

Comentarii -


Expresia "E cam albastru" înseamnă "E cam rău, e cam neplăcut, situaţia e cam dificilă" ca în "Ce pot să spun? După câte am făcut în ultima lună e cam albastru".

Comentarii -


Expresia "De sânge albastru" înseamnă "De neam ales, de familie bună" ca în "Se trage din săracii satului nostru, dar mereu s-a comportat de parcă e de sânge albastru".

Comentarii -


Expresia "A semna în alb" sau "A da iscălitură în alb" înseamnă "a) a iscăli un act înainte de a fi completat ori b) a acorda cuiva încredere deplină" ca în "Am semnat în alb de dragul mamei lui, dar încă nu sunt convins deplin de succesul misiunii de când conduce el echipa".

Comentarii -


Expresia "A-i scoate cuiva peri albi" înseamnă "A pricinui cuiva multe necazuri şi supărări, a sâcâi, a agasa, a plictisi pe cineva" ca în "Dacă nu dai dovadă de fermitate în educaţia copiilor, să-ţi scoată peri albi".

Comentarii -


Expresia "A ridica sau a scoate steag alb" înseamnă "(despre o armată) a se  preda" ca în "Văzându-se  învins, locotenentul a ridicat steag alb."

Comentarii -


Expresia "A mânca o pâine albă" înseamnă "A-şi câştiga uşor mijloacele de existenţă" ca în "A avut numai funcţii împuţite toată viaţa, dar acum mănâncă şi el o pâine albă."

Comentarii -


Expresia "A-i ieşi cuiva peri albi" înseamnă "A îmbătrâni înainte de vreme din cauza prea numeroaselor necazuri, a fi tracasat de ceva" ca în "Mi-au ieşit peri albi de când m-au pus şefi peste o grupă de femei".

Comentarii -


Expresia "De când cu lupii albi" înseamnă "de multă vreme" ca în "Nu ştii că legea nu se mai respectă la noi în ţară de când cu lupii albi?"

Comentarii -


Expresia "Alături cu drumul" înseamnă "Fără judecată, fără raţiune, aiurea" ca în "Tot ce spune e alături cu drumul!".

Comentarii -


Expresia "A-şi căpăta alageaua sau a păţi o alagea" înseamnă "A o păţi, a da de belea, a se păcăli" ca în "Nimeni nu m-a atacat vreodată fără să-şi capete alageaua până la urmă și să priceapă că s-a pus cu cine nu trebuie".

Comentarii -


Expresia "Ce mai ala-bala?" înseamnă "Ce se mai petrece?; Ce se mai întâmplă?; Ce mai e nou?" ca în "Ce mai ala-bala pe la club?".

Comentarii -


Expresia "Ce te-a ajuns?" se foloseşte atunci când nu se ştie ce i s-a întâmplat cuiva, ca în "Ce te-a ajuns, prietene? Nu mă fierbe, că mi se rupe inima."

Comentarii -


Expresia "Ajuns de sau la cap" înseamnă "Isteţ, deştept, inteligent" ca în "E mai urâţică, dar ajunsă la cap."

Comentarii -


Expresia "A trage câte un aghios sau la aghioase" înseamnă "A dormi veşnic" ca în "Noi trebuie să plecăm, iar tu te-ai pus să tragi la aghioase."

Comentarii -


Expresia "A cânta popa aghiosul" înseamnă "A cânta veşnica pomenire, a muri" ca în "Ne ne mai facem griji pentru el, că i-a cântat popa aghiosul."

Comentarii -


Expresia "Nici măcar de-afurisenie" înseamnă "Câtuşi de puţin, defel" ca în "Nu i-a dat nimic, nici măcar de-afurisenie."

Comentarii -


Expresia "A se da afund" înseamnă "A se cufunda într-o apă, a se înfunda într-o depărtare situată în spaţiu" ca în "Dădu coşurile afund şi se ascunse."

Comentarii -


Expresia "A nu avea aerul  că... sau să..." înseamnă "A nu da impresia că..." ca în  "Te rog să-i observi, fără a avea aerul, pe cei doi care tocmai au intrat".

Comentarii -


Expresia "A fi sau a rămâne în aer" înseamnă "A se afla într-o situaţie critică, a nu avea nici o perspectivă" ca în "Dacă nu ajung la timp, ei sunt în aer şi nu vor câştiga".

Comentarii -


Expresia "A fi sau a se simţi ceva în aer" înseamnă "A existat semne că se pregăteşte ceva în ascuns" ca în "Am ştiu că mi se va întâmpla asta de ieri. Era în aer."

Comentarii -


Expresia "A-şi da sau a-şi lua aere" înseamnă "A lua o atitudine de superioritate, a se îngâmfa, a se făli" ca în "Au început să-şi dea aere de buni trăgători, dar nu erau."

Comentarii -


Expresia "A o aduce bine din condei" înseamnă "A vorbi sau a scrie cu meşteşug, cu fineţe; a se dovedi abil, diplomat" ca în "Scrisoarea asta pe care o citesc... e bine adusă din condei."

Comentarii -


Expresia "A-şi da adeziunea la ceva" înseamnă "A-şi da consimțământul, a adera la ceva" ca în "Şi-au dat adeziunea în privinţa noului jucător ce va veni la echipă."

Comentarii -


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
CoinGate Payment ButtonCriptomonedă
Susţine-ne pe Patreon!