Marea Britanie drapelÎn cadrul enciclopediei de geografie The World Factbook, vă prezentăm astăzi Marea Britanie, o  radiografie realizată de Agenţia Centrală de Informaţii. Găsiţi date despre geografie, populaţie, economie, guvernare, comunicaţii, transporturi, apărare etc.

 

Update: 17 mai 2011

 


MAREA BRITANIE

DRAPEL

Marea Britanie drapel

 

MAREA BRITANIE - POZIŢIE GEOGRAFICĂ

 

Marea Britanie poziţie geografică

 

MAREA BRITANIE - HARTĂ

 

 

Marea Britanie hartă

 

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII. INTRODUCERE

GENERALITĂŢI:
De-a lungul istoriei, Regatul Unit al Marii Britanii a jucat un rol important în dezvoltarea conceptului de democraţie parlamentară şi a progresului în literatură şi ştiinţă. În secolul al XIX-lea, Imperiul Britanic şi-a atins apogeul deţinând nu mai puţin de o pătrime din suprafaţa Pământului. În prima jumătate a secolului al XX-lea, Regatul Unit la Marii Britanii şi-a văzut puterea diminuată în special din cauza Celor Două Războaie Mondiale şi a retragerii Republicii Irlandei din Uniune. Cealaltă jumătate de secol a fost martora dezmembrării imperiului colonial şi reconstrucţia Marii Britanii într-o naţiune europeană modernă şi prosperă.


Fiind una din cele cinci membre permanente ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, un membru fondator NATO şi al Commonwealth-ului, Regatul Unit al Marii Britanii urmăreşte o abordare globală a politicii externe. Marea Britanie este de asemenea un membru activ al Uniunii Europene, cu toate că a ales să rămână în afara Uniunii Economice şi Monetare. Parlamentul din Scoţia, Adunarea Naţională din Ţara Galilor şi Adunarea din Irlanda de Nord au fost stabilite în anul 1999. Aceasta din urmă a fost suspendată până în luna mai a anului 2007 din cauza neînţelegerilor privind procesul de pace, dar descentralizarea a fost pe deplin finalizată în martie 2010.REGATUL UNIT AL MARII BRITANII. GEOGRAFIE

AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Europa de Vest, insule – inclusiv o şesime în partea de nord a insulei Irlanda – între Oceanul Atlantic de Nord şi Marea Nordului; nord-vest de Franţa

COORDONATE GEOGRAFICE: 54 00 N, 2 00 V

REPERE GEOGRAFICE: Europa

SUPRAFAŢĂ:
:: TOTALĂ: 243,610 km2
:: LOCUL ÎN LUME: 79
:: USCAT: 241,930 km2
:: APĂ: 1,680 km2
notă: inclusiv Rockall şi Insulele Shetland

LUNGIMEA GRANIŢELOR:
:: TOTAL: 360 km
:: ŢĂRILE VECINE: Irlanda 360 km

LUNGIMEA COASTEI: 12,429 km

DREPTURILE ASUPRA MĂRII:
:: MAREA TERITORIALĂ: 12 mile nautice
:: ZONA DE PESCUIT EXCLUSIVĂ: 200 mile nautice
:: PLATFORMA CONTINENTALĂ: aşa cum sunt definite prin prevederile platoului continental sau în concordanţă cu tratatele ce privesc limitele convenite

CLIMAT: temperat; moderat de vânturile de sud-vest predominante peste curentul Atlanticului de Nord; mai mult de jumătate din zile sunt întunecate   

TERENUL: în cea mai mare parte dealuri accidentate şi munţi mici; la nivel de rulare – câmpii în est şi sud-est

ÎNĂLŢIMI:
:: CEL MAI JOS PUNCT: The Fens -4 m
:: CEL MAI ÎNALT PUNCT: Ben Nevis 1,343 m

RESURSE NATURALE: cărbune, petrol, gaze naturale, minereu de fier, plumb, zinc, aur, calcar, staniu, sare, lut, cretă, ghips, carbonat de potasiu, nisip de siliciu, ardezie, teren arabil

FOLOSIREA USCATULUI:
:: ARABIL: 23.23%
:: CULTURI PERMANENTE: 0.2%
:: ALTE FOLOSIRI: 76.57% (2005)

SUPRAFAŢA IRIGATĂ: 1,700 km2

RESURSELE DE APĂ: 160.6 km3 (2005)

CANTITATEA DE APĂ EXTRASĂ:
:: TOTAL: 11.75 km3/an (22%/75%/3%)
:: PE CAP DE LOCUITOR: 197 m3/an (1994)

PERICOLE NATURALE: furtuni de iarnă; inundaţii

MEDIU - PROBLEME CURENTE: continuă să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (a atins ţinta Protocolului de la Kyoto – reducerea cu 12,5% a nivelului din 1990 şi intenţionează să îndeplinească obiectivul şi din punct de vedere juridic, ca mai apoi să se mute spre un obiectiv intern ce prevede o reducere de 20% până în 2010); până în 2005, guvernul a redus cantitatea de deşeuri comerciale şi industriale eliminate în silozurile de deşeuri la 85% faţă de nivelul din 1998 şi a reciclat şi compostat cel puţin 25% din deşeurile menajere, cu ţinta de a creşte procentul la 33% până în 2015

MEDIU - ACORDURI INTERNAŢIONALE:
parte în următoarele acorduri: Acordul cu privire la Poluarea Aerului, Acordul cu privire la Poluarea Aerului – Poluarea atmosferică cu oxidanţi, Acordul cu privire la Poluarea Aerului – Poluanţii organici persistenţi, Acordul cu privire la Poluarea Aerului – Sulf 94, Acordul cu privire la poluarea aerului – controlul privind emisiile de compuşi organici volatili (COV), Protocolul din 4 octombrie 1991 privind protecţia mediului la Tratatul asupra Antarcticii; Convenţia de la Canberra privind conservarea resurselor marine vii din Antarctica; Convenţia privind protecţia focilor din Antarctica din anul 1978; Tratatul din anul 1959 asupra Antarcticii; Convenţia ONU pentru Biodiversitate; Acordul global pentru schimbările climatice; Protocolul de la Kyoto; Acordul global de mediu – deşertificare; Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie;  Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională; Acordul cu privire la depozitarea deşeurilor periculoase; Convenţia Naţiunilor Unite privind dreptul mării; Protocolul de la Montreal şi Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon; Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, Moratoriul împotriva vânătorii de balene; Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1983, Acordul internaţional privind esenţele de lemn tropical din 1994.
Semnat, dar neratificat: niciunul din acordurile mai sus menţionate
Geografie – notă: Regatul Unit al Marii Britanii se află în apropierea benzii vitale a Atlanticului de Nord; la numai 35 kilometri de Franţa şi conectată prin tunelul de sub Canalul Mânecii; din cauza liniei de coastă puternic crestată, nicio locaţie nu se găseşte la mai mult de 125 kilometri de apele cu maree


REGATUL UNIT AL MARII BRITANII. POPULAŢIA


POPULAŢIA: 62.698.362 (estimare iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 22

STRUCTURA PE VÂRSTE:
:: 0-14 ANI: 17,3% (5,575,119 băieţi/ 5,301,301 fete)
:: 15-64 ANI: 66,2% (20,979,401 bărbaţi /20,500,913 femei)
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 16,5% (4,564,375 bărbaţi/5,777,253 femei) (estimare 2011)

VÂRSTA MEDIE:
:: TOTAL: 40 ani   
:: BĂRBAŢI: 38.8 ani
:: FEMEI: 41.1 ani (estimare 2011)

RATA DE CREŞTERE DEMOGRAFICĂ: 0.557% (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 148

RATA NATALITĂŢII: 12.29 naşteri/1,000 locuitori (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 162

RATA MORTALITĂŢII: 9.33 morţi/1,000 locuitori (estimare iulie 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 64

RATA EMIGRAŢIEI: 2.6 emigranţi/1,000 locuitori (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 32

URBANIZARE:
:: POPULAŢIA URBANĂ: 80% din totalul populaţiei (2010)
:: RATA URBANIZĂRII: 0,7% ritm anual de creştere (estimare ciclul 2010-2015)

RAPORTUL DINTRE SEXE:
:: LA NAŞTERE: 1.052 băieţi/fete
:: SUB 15 ANI: 1.05 băieţi/fete
:: 15-64 ANI: 1.03 bărbaţi/femei
:: 65 DE ANI ŞI PESTE: 0.76 bărbaţi/femei
:: TOTAL POPULAŢIE: 0.98 bărbaţi/femei (estimare 2011)

RATA MORTALITĂŢII INFANTILE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 4.62 morţi/1,000 nou-născuţi
:: LOCUL ÎN LUME: 189
:: BĂRBAŢI: 5.07 morţi/1,000 nou-născuţi
:: FEMEI: 4,15 morţi/1,000 nou-născuţi

SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE:
:: POPULAŢIA TOTALĂ: 80.05 ani
:: LOCUL ÎN LUME: 28
:: BĂRBAŢI: 77.95 ani
:: FEMEI: 82.25 ani (estimare 2011)

RATA FERTILITĂŢII: 1.91 copii născuţi/femeie (estimare 2011)
:: LOCUL ÎN LUME: 139

HIV / SIDA: 0.2% (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 107

PERSOANE CU HIV / SIDA: 85,000 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 45

DECESE CAUZATE DE HIV: mai puţin de 1,000 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 80

NAŢIONALITATE: substantiv: britanic (-ă), britanici

GRUPURI ETNICE: albi (din care: englezi 83.6%, scoţieni 8.6%, galezi 4.9%, nord-irlandezi 2.9%) 92.1%, negri 2%, indieni 1.8%, pakistanezi 1.3%, amestecaţi 1.2%, alţii 1.6% (conform recensământului din 2001)

RELIGIE: creştini (anglicani, romano-catolici, prezbiterieni, metodişti) 71.6%, musulmani 2.7%, hinduşi 1%, altele 1.6%, nespecificată sau niciuna 23.1% (conform recensământului din 2001)

LIMBĂ: engleza
Notă: următoarele grupuri sunt considerate ca având limbi regionale: scoţieni (în proporţie de 30% din populaţia Scoţiei), scoţian-galic (cam 60,000 în Scoţia), galezi (în jur de 20% din populaţia Ţării Galilor), irlandezi (în jur de 10% din populaţia Irlandei de Nord) cornwallezi (între 2,000 şi 3,000 în comitatul Cornawall)

ALFABETIZARE:
:: DEFINIRE: populaţia de peste 15 ani au terminat 5 sau mai mulţi ani de şcoală
:: TOTAL: 99%
:: BĂRBAŢI: 99%
:: FEMEI: 99% (estimare 2003)

NUMĂR ANI ŞCOLARIZARE:
:: TOTAL: 16 ani
:: BĂRBAŢI: 16 ani
:: FEMEI: 17 ani (2008)

CHELTUIELI CU EDUCAŢIA: 5.5% din PIB
:: LOCUL ÎN LUME: 44REGATUL UNIT AL MARII BRITANII. GUVERNAREA


NUMELE ŢĂRII:
:: FORMA CONVENŢIONALĂ LUNGĂ: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; notă – Marea Britanie include Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor
:: FORMA CONVENŢIONALĂ SCURTĂ: Marea Britanie
:: ABREVIERE: U.K.

FORMA DE GUVERNĂMÂNT: monarhie constituţională şi teritoriu Commonwealth

CAPITALA:
:: NUME: Londra
:: COORDONATE GEOGRAFICE: 51 30 N, 0 10 V
:: TIMPUL UTC: 0 (cu 2 ore în urma Bucureştiului)
:: ORA DE VARĂ: +1h, începe cu prima duminică din martie; se încheie cu ultima duminică din octombrie
notă: se aplică doar Regatului Unit al Marii Britanii, nu şi dependenţelor sale de peste mări ori teritoriale

DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE:
Anglia: 27 de judeţe pe două niveluri, 32 cartiere londoneze şi un oraş al Londrei sau Londra cea Mare, 36 de districte metropolitane, 56 de autorităţi unitare (inclusiv 4 judeţe pe un singur nivel)
Judeţe pe două niveluri: Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cumbria, Derbyshire, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Hampshire, Hertfordshire, Kent, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Norfolk, North Yorkshire, Northamptonshire, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Staffordshire, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Worcestershire
Cartiere londoneze şi un oraş al Londrei sau Londra cea Mare: Barking şi Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley, Camden, Croydon, Ealing, Enfield, Greenwich, Hackney, Hammersmith şi Fulham, Haringey, Harrow, Havering, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington şi Chelsea, Kingston pe Thames, Lambeth, Lewisham, Oraşul Londrei, Merton, Newham, Redbridge, Richmond pe Thames, Southwark, Sutton, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Westminster
Districte metropolitane: Barnsley, Birmingham, Bolton, Bradford, Bury, Calderdale, Coventry, Doncaster, Dudley, Gateshead, Kirklees, Knowlsey, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle pe Tyne, Tyneside Nord, Oldham, Rochdale, Rotherham, Salford, Sandwell, Sefton, Sheffield, Solihull, Tyneside Sud, St. Helens, Stockport, Sunderland, Tameside, Trafford, Wakefield, Walsall, Wigan, Wirral, Wolverhampton
Autorităţi unitare: Bath şi Somerset Nord-Est, Blackburn cu Darwen, Bedford, Blackpool, Bournemouth, Bracknell Forest, Brighton şi Hove, Oraşul Bristol, Central Bedfordshire, Cheshire Est, Cheshire Vest şi Chester, Cornwall, Darlington, Derby, Durham County*, Riding Est de Yorkshire, Halton, Hartlepool, Herefordshire*, Insula Wight*, Insulele Scilly*, Oraşul Kingston pe Hull, Leicester, Luton, Medway, Middlesbrough, Milton Keynes, Lincolnshire Nord-Est, Lincolnshire Nord, Somerset Nord, Northumberland*, Nottingham, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar şi Cleveland, Rutland, Shropshire, Slough, Gloucestershire Sud, Southampton, Southend-on-Sea, Stockton-on-Tees, Stoke-on-Trent, Swindon, Telford şi Wrekin, Thurrock, Torbay, Warrington, West Berkshire, Wiltshire, Windsor şi Maidenhead, Wokingham, York
Irlanda de Nord: 32 comitate
Comitate:  Aberdeen City, Aberdeenshire, Angus, Argyll and Bute, Clackmannanshire, Dumfries şi Galloway, Dundee City, Ayrshire Est, Dunbartonshire Est, Lothian Est,  Renfrewshire Est, Oraşul Edinburgh, Eilean Siar (Insulele Vestice), Falkirk, Fife, Glasgow City, Highland, Inverclyde, Midlothian, Moray, North Ayrshire, Lanarkshire Nord, Insulele Orkney, Perth şi Kinross, Renfrewshire, Insulele Shetland, Ayrshire Sud, Lanarkshire Sud, Stirling, The Scottish Borders, Dunbartonshire Vest, Lothian Vest
Ţara Galilor: 22 autorităţi unitare
Autorităţi unitare: Blaenau Gwent; Bridgend; Caerphilly; Cardiff; Carmarthenshire; Ceredigion; Conwy; Denbighshire; Flintshire; Gwynedd; Insula Anglesey; Merthyr Tydfil; Monmouthshire; Neath Port Talbot; Newport; Pembrokeshire; Powys; Rhondda Cynon Taff; Swansea; The Vale of Glamorgan; Torfaen; Wrexham

TERITORII DEPENDENTE: Anguilla, Bermuda, Teritoriul Bitanic din Oceanul Indian, Insulele Virgine Britanice, Insulele Cayman, Insulele Falkland, Gibraltar, Montserrat, Insulele Pitcairn, Sfânta Elena, Ascension, şi Tristan da Cunha, Insulele Georgiei de Sud şi Sandwich de Sud, Insulele Turks şi Caicos

INDEPENDENŢĂ: 12 aprilie 1927 (actele titluri regale şi parlamentare stabilesc numele actual de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord); alte date notabile anterioare: 927 (mici regate engleze se unesc); 3 martie 1284 (adoptarea Statutului Rhuddlan unind Anglia cu Ţara Galilor); 1536 (Actul de Uniune ce încorporează formal Anglia şi Ţara Galilor); 1 mai 1707 (Acte de Uniune ce unesc formal Anglia şi Scoţia ca Marea Britanie); 1 ianuarie 1801 (Acte de Uniune ce unesc formal Marea Britanie şi Irlanda ca Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei); 6 decembrie 1921 (Tratatul anglo-irlandez ce formalizează partiţia Irlandei; 6 judeţe rămân parte a Marii Britanii ca Irlanda de Nord)

ZIUA NAŢIONALĂ: englezii nu sărbătoresc o zi naţională anume

CONSTITUŢIA: nescrisă (cutumiar); o parte statute, o parte cutumă şi practică

SISTEMUL JURIDIC: bazat pe cutume, cu influenţe romane timpurii şi continental moderne; dispune de o revizuire judiciară neobligatorie a actelor Parlamentului în temeiul legii privind drepturilor omului din 1998; acceptă jurisdicţia obligatorie a Curţii Internaţionale de Justiţie dar cu rezerve.

SISTEMUL DE VOT: 18 ani, universal

PUTEREA EXECUTIVĂ:
:: ŞEFUL STATULUI: Regina Elisabeta a II-a (din 6 februarie 1952); moştenitor pe linie directă: prinţul Charles (fiul reginei, născut la data de 14 noiembrie 1948)
:: ŞEFUL GUVERNULUI: Primul-ministru David Cameron (din 11 mai 2010)
:: CABINETUL: cabinetul de miniştrii este numit de către primul-ministru
:: ALEGERI: monarhia este ereditară; în urma alegerilor legislative, liderul partidului ce întruneşte majoritatea sau liderul coaliţiei majoritare este numit, de regulă, prim-ministru

PUTEREA LEGISLATIVĂ: Parlament bicameral compus din Camera Lorzilor (741 de locuri; din care 625 de locuri sunt numiri pe viaţă, 91 ereditare şi 25 de locuri alocate clericilor – informaţii din 15 decembrie 2010) şi Camera Comunelor (650 de locuri în urma alegerilor din 2010; membrii sunt aleşi prin vot popular pentru a servi un mandat de 5 ani în cazul în care Camera nu este dizolvată mai devreme)
:: ALEGERI: Camera Lorzilor – nu sunt alegeri (notă – în 1999, în conformitate cu Actul Camerei Lorzilor, s-au consumat alegeri în vederea determinării: cine rămâne şi cine pleacă din cei 92 de membrii ereditari; alegeri au loc numai dacă sunt locuri neocupate); Camera Comunelor – ultimele alegeri consumate au avut loc pe 6 mai 2010 (următoarele programate sunt în iunie 2015)
:: REZULTATELE ALEGERILOR: Camera Comunelor – procente de voturi pe partide – Partidul Conservator 36.1%, Partidul Laburist 29%, Partidul Liberal-Democrat 11.9%, altele 11.9%; locuri pe partide – Partidul Conservator 305, Partidul Laburist 258, Partidul Liberal-Democrat 57, altele 30
notă: în anul 1998 au avut loc alegeri pentru Adunarea Irlandei de Nord (din cauza divergenţelor nerezolvate între partidele existente, puterea a fost transferată de Londra către Irlanda de Nord abia la finele lui 1999 şi a fost suspendată ulterior de 4 ori; cea mai recentă suspendare având loc din octombrie 2002 până în mai 2007); în 1999, Regatul Unit al Marii Britanii a organizat primele alegeri pentru Parlamentul Scoţiei şi pentru Adunarea Ţării Galilor; cea mai recentă rundă de alegeri consumându-se în mai 2007.

PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ: Curtea Supremă a Regatului Unit al Marii Britanii (înfiinţată în octombrie 2009, dispunând de jurisdicţia de apel interior învestită în Camera Lorzilor); Instanţele de Seniori ale Angliei şi Ţării Galilor (cuprinzând Curţile de Apel, Înalta Curte de Justiţie şi Curţile Coroanei); Curtea de instanţă (Irlanda de Nord); Curtea de Sesiune a Scoţiei şi Înalta Curte de Justiţie

PARTIDE POLITICE ŞI LIDERI: Partidul Conservator [David CAMERON]; Partidul Democratic Unionist sau or DUP (Irlanda de Nord) [Peter ROBINSON]; Partidul Laburist [Ed MILIBAND]; Partidul Liberal-Democrat (Lib Dems) [Nick CLEGG]; Partidul Ţării Galilor (Plaid Cymru) [Ieuan Wyn JONES]; Partidul Naţional al Scoţiei sau SNP [Alex SALMOND]; Sinn Fein (Irlanda de Nord) [Gerry ADAMS]; Partidul Social Democratic şi Laburist sau SDLP (Irlanda de Nord) [Margaret RICHIE]; Partidul Unionist Ulster (Irlanda de Nord) [Tom ELLIOTT]
N.B. acronimele sunt păstrate în limba oficială

GRUPURI DE PRESIUNE POLITICĂ ŞI LIDERI: Campania pentru dezarmare nucleară; Confederaţia Industriei Britanice; Uniunea Naţională a Fermierilor; Congresul Sindicatelor

PARTICIPAREA LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE: ADB (membru nonregional), AfDB (membru nonregional), Consiliul Arctic (observator), Grupul Australia, BIS, C, CBSS (observator), CDB, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, FATF, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUSCO, NATO, NEA, NSG, OAS (observator), OECD, OPCW, OSCE, Clubul Paris, PCA, PIF (partener), SECI (observator), ONU, Consiliul de Securitate ONU, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNRWA, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

DESCRIERE DRAPEL: un câmp albastru peste care stă crucea roşie a Sfântului George (patronul spiritual al Angliei) cu tăişuri de culoare albă suprapuse pe crucea roşie în diagonală a Sfântului Patrick (patronul spiritual al Irlandei) care se suprapune la rândul ei, crucii albe în diagonală a Sfântului Andrei (patronul spiritual al Scoţiei); cunoscut ca fiind Drapelul Uniunii, dar numit de cele mai multe ori Union Jack (pavilionul britanic); planul şi culorile (cu precădere Steagul Albastru) au stat la baza altor drapele incluzând un număr de ţări din Commonwealth şi statele lor constitutive ori provincii, şi teritoriile britanice de peste mări.

IMNUL NAŢIONAL:
:: NUME: “Dumnezeu să ne păzească Regina” sau “God Save the Queen”
:: VERSURI ŞI MUZICA: autori necunoscuţi
notă: este în folosinţă din 1745; prin tradiţie, cântecul serveşte atât ca imn naţional, cât şi ca imn regal pentru Regatul Unit al Marii Britanii; este cunoscut atât ca “Dumnezeu să ne păzească Regina” (“God Save the Queen”) cât şi ca “Dumnezeu să ne păzească Regele” (“God Save the King”) în funcţie de cine este monarhul care conduce; serveşte de asemenea ca imn regal pentru multe dintre naţiunile Commonwealth.

 

Turnul Ceasului LondraREGATUL UNIT AL MARII BRITANII. ECONOMIA

ECONOMIA. GENERALITĂŢI:
Regatul Unit al Marii Britanii, o mare putere comercială şi un puternic centru financiar, este a treia cea mai mare economie din Europa, după Germania şi Franţa. De-a lungul ultimelor două decenii, guvernul a privatizat o bună parte din proprietăţile publice şi a stăpânit creşterea programelor de asistenţă socială. Agricultura este intensivă, puternic mecanizată şi eficientă după standardele europene, producând 60% din necesarul de alimente cu mai puţin de 2% din forţa de muncă. Regatul Unit al Marii Britanii dispune de mari resurse de cărbune, gaze naturale şi petrol, dar având o scădere în ce priveşte gazele naturale şi petrolul, iar Marea Britanie a devenit un importator net de energie în 2005. Serviciile, cu precădere cele bancare, de asigurări, precum şi cele de afaceri – contabilizează de departe cea mai mare parte din încasările în PIB în timp ce industria continuă să scadă din importanţă.


După ce a ieşit dintr-o recesiune în 1992, economia britanică a înregistrat un record: de cea mai lungă perioadă de expansiune economică; perioadă în care această creştere a depăşit cele mai multe ţări din Europa de Vest. Cu toate acestea, în anul 2008, criza financiară globală a lovit economia destul de dur, cu precădere din cauza importanţei sectorului său financiar. Declinul brusc al preţurilor interne, datoriile consumatorilor foarte mari şi încetinirea economiei mondiale au adus sectorului economic britanic multe carenţe, împingând economia în recesiune la finalul celei de-a doua jumătate a anului 2008 şi determinând guvernul Brown de la acea vreme, să implementeze o serie de măsuri de stimulare economică şi stabilizare a pieţelor financiare; acestea incluzând naţionalizarea unor părţi a sistemului bancar, reducerea de taxe şi impozite, suspendarea normelor de împrumuturi din sectorul public şi avansarea cheltuielilor publice pe proiecte de capital.


Confruntat cu o înmugurire a deficitului public şi nivelului datoriei publice, guvernul Cameron a iniţiat în anul 2010, un program de austeritate pe 5 ani, în decursul căruia speră să scadă deficitul bugetar al Londrei de peste 11% din PIB în 2010 la 1% până în 2015. Banca Angliei coordonează periodic oscilaţiile ratei dobânzii cu Banca Central Europeană, dar cu toate acestea, britanicii rămân în afara Uniunii Monetare şi Economice Europene. (EMU).


PIB (RAPORTAT LA PARITATEA PUTERII DE CUMPĂRARE):
2.189 trilioane dolari (estimare 2010)
2.154 trilioane dolari (estimare 2009)
2.268 trilioane dolari (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 9
notă: datele furnizate sunt în dolari americani cu o rată de schimb raportată la 2010

PIB (RAPORTAT LA RATA OFICIALĂ DE SCHIMB): 2.259 trilioane dolari (estimare 2010)

PIB - RATA REALĂ DE CREŞTERE:
1.6% (estimare 2010)
-5% (estimare 2009)
-0.1% (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 162

PIB PE CAP DE LOCUITOR:
35,100 dolari (estimare 2010)
34,800 dolari (estimare 2009)
36,800 dolari (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 36
notă: datele furnizate sunt în dolari americani cu o rată de schimb raportată la 2010

PIB - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE:
:: AGRICULTURĂ: 0.9%
:: INDUSTRIE: 22.1%
:: SERVICII: 77.1% (estimare 2010)

FORŢA DE MUNCĂ (NOMINAL): 31.45 milioane (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 19

FORŢA DE MUNCĂ PE SECTOARE ECONOMICE:
:: AGRICULTURĂ: 1.4%
:: INDUSTRIE: 18.2%
:: SERVICII: 80.4% (estimare 2006)

RATA ŞOMAJULUI:
7.9% (estimare 2010)
7.6% (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 86

POPULAŢIA SUB LIMITA SĂRĂCIEI: 14% (estimare 2009)

VENITUL SAU CONSUMUL PE GOSPODĂRIE ÎN FUNCŢIE DE COTA PROCENTUALĂ:
:: CEL MAI MIC 10%: 2.1%
:: CE MAI MARE 10%: 28.5% (1999)

DISTRIBUŢIA VENITULUI FAMILIAL - INDEXUL GINI:
34 (2005)
36.8 (1999)
:: LOCUL ÎN LUME: 92

INVESTIŢII: 14.4% din PIB (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 137

DATORIA PUBLICĂ:
76.5% din PIB (estimare 2010)
68.2% din PIB (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 23

RATA INFLAŢIEI:
3.3% (estimare 2010)
2.2% (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 92

RATA DE DISCOUNT A BĂNCII CENTRALE:
nu sunt date (31 decembrie 2010)
0.86% (31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 137

RATA MEDIE A DOBÂNZILOR BĂNCILOR COMERCIALE:
0.63% (estimare 31 decembrie 2009)
4.63 (estimare 31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 148

MASA MONETARĂ ÎN SENS RESTRÂNS - M1:
88.62 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2010)
84.92 miliarde dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 34

MASA MONETARĂ ÎN SENS LARG - M3:
3.344 trilioane dolari (estimare 31 decembrie 2010)
3.199 trilioane dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 7

VALOAREA CREDITELOR INTERNE:
5.151 trilioane dolari (31 decembrie 2009)
4.436 trilioane dolari (31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 6

VALOAREA DE PIAŢĂ A ACŢIUNILOR TRANZACŢIONATE PUBLIC PE BURSĂ:
2.796 trilioane dolari (31 decembrie 2009)
1.852 trilioane dolari (31 decembrie 2008)
3.859 trilioane dolari (31 decembrie 2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 6

AGRICULTURA - PRODUSE: cereale, seminţe oleaginoase, cartofi, legume; bovine, ovine, păsări de curte; peşte

INDUSTRIE: unelte de maşini, echipamente electrice, echipamente de automatizare, echipamente de cale ferată, construcţii navale, avioane, autovehicule şi piese de schimb, produse electronice şi echipamente de comunicaţii, metale, produse chimice, cărbune, petrol, hârtie şi papetărie, prelucrarea produselor alimentare, textile, îmbrăcăminte, alte bunuri de consum

RATA DE CREŞTERE A PRODUCŢIEI INDUSTRIALE: 1.9% (estimare 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 132

ELECTRICITATEA - PRODUCŢIE: 368.6 miliarde KWh (estimare 2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 12

ELECTRICITATEA - CONSUM: 345.8 miliarde KWh (estimare 2007)
:: LOCUL ÎN LUME: 12

ELECTRICITATEA - EXPORTURI: 1.272 miliarde KWh (estimare 2008)

ELECTRICITATEA – IMPORTURI: 12.29 miliarde KWh (estimare 2008)

PETROL - PRODUCŢIE: 1.502 milioane barili/zi (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 20

PETROL - CONSUM: 1.669 milioane barili/zi (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 15

PETROL - EXPORTURI: 1.393 milioane barili/zi (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 17

PETROL - IMPORTURI: 1.491 milioane barili/zi (estimare 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 13

PETROL - REZERVE DOVEDITE: 3.084 miliarde barili (estimare 1 ianuarie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 31

GAZE NATURALE - PRODUCŢIE: 58.56 miliarde m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 16

GAZE NATURALE - CONSUM: 87.45 miliarde m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 8

GAZE NATURALE - EXPORTURI: 12.17 miliarde m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 17

GAZE NATURALE - IMPORTURI: 41.06 miliarde m3 (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 6

GAZE NATURALE – REZERVE DOVEDITE: 292 miliarde m3 (estimare 1 ianuarie 2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 40

BALANŢA CONTURILOR CURENTE:
-40.34 miliarde dolari (estimare 2010)
-23.65 miliarde dolari (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 186

EXPORTURI:
405.6 miliarde dolari (estimare 2010)
356.2 miliarde dolari (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 11

EXPORTURI - BUNURI: bunuri fabricate, combustibili, produse chimice, produse alimentare, băuturi, tutun

EXPORTURI - STATE PARTENERE: SUA 14.71%, Germania 11.06%, Franţa 8%, Olanda 7.79%, Irlanda 6.89%, Belgia 4.65%, Spania 4% (2009)

IMPORTURI:
546.5 miliarde dolari (estimare 2010)
483.9 miliarde dolari (estimare 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 7

IMPORTURI - BUNURI: bunuri fabricate, maşini, combustibili, produse alimentare

IMPORTURI - STATE PARTENERE: Germania 12.87%, SUA 9.74%, China 8.88%, Olanda 6.94%, Franţa 6.64%, Belgia 4.86%, Norvegia 4.84%, Irlanda 4.01%, Italia 3.99% (2009)     

REZERVELE VALUTARE ŞI REZERVA DE AUR: 9.041 trilioane dolari (estimare 31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 3

DATORIA EXTERNĂ:
8.981 trilioane dolari (30 iunie 2010)
9.041 trilioane dolari (31 decembrie 2008)
:: LOCUL ÎN LUME: 3

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE:
1.169 trilioane dolari (estimare 31 decembrie 2010)
1.125 trilioane dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 3

VALOAREA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE - PESTE HOTARE:
1.705 trilioane dolari (estimare 31 decembrie 2010)
1.652 trilioane dolari (estimare 31 decembrie 2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 3

CURSUL VALUTAR: lira sterlină (GBP) per dolar american: 0.6388 (2010), 0.6175 (2009), 0.5302 (2008), 0.4993 (2007), 0.5418 (2006)

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII. TELECOMUNICAŢII

POSTURI TELEFONICE FIXE ÎN UZ: 32.117 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 10

ABONAŢI LA SERVICIILE DE TELEFONIE MOBILĂ: 80.375 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 15

SERVICIILE DE TELEFONIE:
:: GENERALITĂŢI: sisteme tehnologice avansate interne şi internaţionale
:: INTERN: o combinaţie egală între cabluri subterane, radio relee cu microunde şi sisteme prin fibră optică
:: INTERNAŢIONAL: prefix – 44; numeroase cabluri submarine care asigură legătura cu toată zona Europei, Asiei, Australiei, Orientului Mijlociu şi Statelor Unite ale Americii; staţii satelit – 10 Intelsat (7 Oceanul Atlantic şi 3 Ocenul Indian), un Inmarsat (regiunea Ocenului Atlantic) şi un Eutelsat; cel puţin 8 centre internaţionale de comutare

MASS-MEDIA - AUDIOVIZUALUL: serviciul public de radiodifuziune britanic (BBC) este cea mai mare societate de radiodifuziune din lume; BBC operează multiple reţele de televiziune ce înglobează servicii de televiziune regionale şi locale; un sistem mixt de staţii de radioteleviziuni publice şi comerciale care împreună cu sistemele prin satelit şi cablu asigură accesul la sute de canale TV din toată lumea; BBC operează multiple reţele de radio naţionale, regionale şi locale ce beneficiază de mai multe site-uri de transmisie multiplă; sunt disponibile un număr mare de staţii comerciale de radio, ca de altfel şi servicii de radio prin satelit (2008)

CODUL INTERNET DE ŢARĂ: .uk

NUMĂRUL DE COMPUTERE CONECTATE LA INTERNET: 7.03 milioane (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 14

NUMĂRUL UTILIZATORILOR DE INTERNET: 51.444 milioane (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 7REGATUL UNIT AL MARII BRITANII. TRANSPORTURI

AEROPORTURI: 505 (2010)
:: LOCUL ÎN LUME: 14

AEROPORTURI - CU PISTE PAVATE:
:: TOTAL: 306
:: PESTE 3.047 M: 9
:: 2.438 - 3.047 M: 32
:: 1.524 - 2.437 M: 124
:: 914 – 1.523 M: 77
:: SUB 914 M: 64 (2010)

AEROPORTURI - CU PISTE NEPAVATE:
:: TOTAL: 199
:: PESTE 3.047 M: 1
:: 1.524 – 2.437 M: 3
:: 914 - 1.523 M: 22
:: SUB 914 M: 173 (2010)

HELIPORTURI: 11 (2010)

CONDUCTE DE GAZ ŞI PETROL: 8 km condensaţi; 14,071 km conducte gaz; 59 km conducte gaz petrolier lichefiat; 595 km conducte petrol; 4,907 km conducte produse rafinate

CĂI FERATE:
:: TOTAL: 16,454 km
:: LOCUL ÎN LUME: 17
:: ECART MARE: 303 km 1.600-m ecartament (în Irlanda de Nord)
:: ECART STANDARD: 16,151 km 1.435-m ecartament (5,248 km electrificaţi) (2008)

ŞOSELE:
:: TOTAL: 394,428 km
:: LOCUL ÎN LUME: 16
:: ASFALTATE: 394,428 km (incluzând 3,519 km de drumuri expres) (2009)

CĂI NAVIGABILE: 3,200 km (650 km utilizaţi pentru comerţ) (2009)
:: LOCUL ÎN LUME: 31

MARINA COMERCIALĂ:
:: TOTAL: 527
:: LOCUL ÎN LUME: 22
:: DUPĂ TIP: vrachier 30, cargo 70, operator de transport 3, tanc chimic 71, container 190, gaz lichefiat 10, pasageri 7, pasageri/cargo 67, tanc petrolier 20, frigorific 6, roll on/roll off 29, vehicul de ransport 24
:: DEŢINUTE DE ALTE STATE: 271 (Australia 1, Bermude 9, China 15, Danemarca 40, Franţa 32, Germania 78, Grecia 1, Hong Kong şi Italia 4, Japonia 4, Olanda 1, Norvegia 32, Noua Zeelandă 1, Africa de Sud 5, Spania 7, Suedia 21, Taiwan 1, Turcia 1, Emiratele Arabe Unite 7, Statele Unite ale Americii 11)
notă: această ţară permite unui număr mare de nave deţinute de entităţi străine să fie înregistrate în registrul său naţional de transport maritim şi să arboreze drapelul respectiv; aceste nave operează sub legislaţia statului de provenienţă
:: ÎNREGISTRATE ÎN ALTE ŢĂRI: 275 (Algeria 12, Antigua şi Barbuda 2, Argentina 2, Australia 5, Bahamas 24, Barbados 7, Belgia 2, Belize 4, Bermude 11, Cambodgia 3, Insula Capului Verde 2, Insulele Cayman 2, Comoros 1, Insulele Cook 2, Cipru 7, Georgia 4, Gibraltar 4, Grecia 27, Honduras 1, Hong Kong 27, Italia 2, Liberia 44, Libia 1, Luxembourg 5, Malta 16, Insulele Marshall 9, Moldova 6, Nigeria 2, Panama 44, Sfântul Kitts şi Nevis 2, Sfântul Vincent şi Grenadines 7, Sierra Leone 1, Singapore 6, Thailanda 6, Togo 3, Tonga 1, SUA 4, necunoscut 1) (2010)

PORTURI: Dover, Felixstowe, Immingham, Liverpool, London, Southampton, Teesport (Anglia); Forth Ports, Hound Point (Scoţia); Milford Haven (Ţara Galilor)REGATUL UNIT AL MARII BRITANII. SISTEMUL DE APĂRARE NAŢIONALĂ

CATEGORII DE FORŢE: Forţele Terestre, Marina Regală şi Forţele Aeriane Regală

SERVICIUL MILITAR - VÂRSTĂ ŞI OBLIGATIVITATE: pentru serviciul militar voluntar (cu consimţământ parental pentru cei sub 18 ani): 16-33 ani (ofiţeri: 17 - 28); femeile satisfac serviciul militar, dar sunt excluse din poziţiile de luptă la sol şi din anumite poziţii navale; din octombrie 2009, femeile reprezentau 12.1% din ofiţeri şi 9% din personalul înrolat în armată în forţele regulate; obligativitatea cetăţeniei britanice, a Commonwealth-ului, a Republicii Irlanda; rezerviştii servesc un minim de 3 ani, până la vârsta de 45 sau 55 de ani; pentru înscrierea în armata voluntară în Brigada Gurkhas de către cetăţenii nepalezi este nevoie de vârsta minimă de 16 ani; pentru înscrierea în armata voluntară a cetăţenilor din Papua Noua Guinee este nevoie vârsta între 16-34 ani. 

PERSONALUL DISPONIBIL PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 14,856,917
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 14,307,316 (estimare 2010)   

PERSONALUL APT PENTRU SERVICIUL MILITAR:
:: BĂRBAŢI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 12,255,452
:: FEMEI CU VÂRSTA ÎNTRE 16-49 ANI: 11,779,679 (estimare 2010)

PERSONALUL CARE ATINGE ANUAL VÂRSTA CORESPUNZĂTOARE SERVICIULUI MILITAR:
:: BĂRBAŢI: 383,989
:: FEMEI: 365,491 (estimare 2010)

CHELTUIELI CU SISTEMUL DE APĂRARE (PROCENT DIN PIB): 2.4% din PIB (estimare 2005)
:: LOCUL ÎN LUME: 63REGATUL UNIT AL MARII BRITANII. PROBLEME TRANSNAŢIONALE

DISPUTE – INTERNAŢIONALE:
În 2002, rezidenţii din Gibraltar au votat într-o proporţie covârşitoare la referendumul pentru respingerea oricărei înţelegeri cu privire la “suveranitatea partajată” între Regatul Unit al Marii Britanii şi Spania; guvernul din Gibraltar insistă pentru o partiţie egală în negocieri între cele două ţări; Spania dezaprobă planurile Regatului Unit al Marii Britanii de a acorda Gibraltarului o autonomie mai mare;
Mauritius şi Seychelles revendică Arhipelagul Chagos (Teritoriul Britanic din Oceanul Indian); în 2001, foştii locuitori ai arhipelagului, evacuaţi între 1967 – 1973, li s-au oferit cetăţenii britanice şi dreptul de a se reîntoarce, măsuri urmate de interzicerea relocuirii în 2004 prin Ordine în Consiliu, apoi o Înaltă Curte de guvernământ a inversat interdicţia, o Curte de Apel a refuzat să judece cazul pe rol, ca mai apoi o decizie din 2008 a Legii Lorzilor să le refuze dreptul de întoarcere; în plus, Regatul Unit al Marii Britanii a creat cea mai mare zonă de protecţie marină în jurul insulelor Chagos, interzicând extragerea oricăror resurse naturale;
Marea Britanie respinge negocierile de suveranitate cerute de Argentina, care revendică în continuare Insulele Falkland şi Insulele Georgiei de Sud şi Sandwich de Sud; revendicare teritorială în Antarctica (Teritoriile Antarctice Britanice) ce se suprapune cererii Argentinei cât şi parţial, cererii statului Chile; Islanda, Marea Britanie şi Irlanda dispută cererea Danemarcei care contestă Insulele Feroe ce doresc să îşi extindă platoul continental peste 200 mile nautice

DROGURI ILEGALE: ţară producătoare de cantităţi limitate de droguri sintetice şi precursoare sintetice chimicale; consumatoare de heroină din sud-vestul Asiei, cocaină din America Latină şi droguri sintetice; centru de spălare a banilor.

 


Dacă găsiţi scientia.ro util, sprijiniţi-ne cu o donaţie.


PayPal ()
Susţine-ne pe Patreon!


Contact
| T&C | © 2020 Scientia.ro