CUPRINS

În prezent, nu există experimente care să indice că spaţiul ar fi cuantificat şi nimeni nu ştie cum s-ar putea efectua astfel de experimente. Nu avem tehnologia necesară.

 

Traducere după Relativity QA de Mircea Ştefan Moldovan cu acordul editorului.